Lista aktualności Lista aktualności

"Krzywy Las - miejsce niezwykłe" - przedłużamy termin nadsyłania prac

W związku z dużym zainteresowaniem i licznymi zapytaniami o termin nadesłania prac, informujemy, że przedłużamy  czas trwania konkursu do 31 października b.r.

Prace wykonane zgodnie z wymogami Organizatorów (łącznie z oświadczeniem - załącznik nr 2 do regulaminu) należy dostarczać nadal drogą pocztową (decyduje data wpływu) lub osobiście do dnia 31 października 2021 roku, do Organizatora Głównego Konkursu -  Nadleśnictwo Gryfino, ul. 1 Maja 4, 74-100 Gryfino, z dopiskiem na kopercie Konkurs „Krzywy Las – miejsce niezwykłe”. Uwaga - sekretariat Nadleśnictwa Gryfino jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Odpowiadamy również na pytanie o nagrody 😊

Fundatorem nagrody głównej - laptopa jest Fundacja PGE, nagrodą za drugie miejsce jest telefon z aplikacją do wędrówek po lasach, ufundowany przez Nadleśnictwo Gryfino, a nagrodą za trzecie miejsce jest tablet ufundowany przez Gminę Gryfino.

Zwycięzcy głównych nagród otrzymają również możliwość posadzenia drzewek na powierzchni zastępczej, tworzonej na potrzeby projektu rewitalizacji powierzchniowego pomnika przyrody Krzywy Las. O terminie sadzenia drzewek (o ile będzie inny niż termin wręczenia nagród rzeczowych) zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 12 listopada 2021 roku.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród rzeczowych nastąpi w listopadzie 2021 roku.