Lista aktualności Lista aktualności

Wysoka skarpa rzeki Tywy i Kamienieckie Wąwozy im. prof. Janiny Jasnowskiej

Powstały kolejne rezerwaty przyrody w Nadleśnictwie Gryfino

Zarządzeniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z 30 stycznia 2023 r., utworzone zostały dwa nowe rezerwaty przyrody na terenie Nadleśnictwa Gryfino. Po ich utworzeniu powierzchnia rezerwatów w nadleśnictwie zwiększyła się do 863,30 ha (a ilość obiektów do 10).

Rezerwat przyrody „Kamienieckie Wąwozy im. prof. Janiny Jasnowskiej” to urokliwy obiekt o powierzchni 95,78 ha, położony na krawędzi Doliny Dolnej Odry (w Gminie Kołbaskowo). Celem ochrony jest tu utrzymanie wyjątkowo licznej populacji kokoryczy drobnej Corydalis pumila, zachowanie i odtwarzanie naturalnych cech ekosystemów leśnych oraz ciekawych zbiorowisk roślinności kserotermicznej i psammofilnej (ciepłolubnej). Występujące w rezerwacie nadodrzańskie zbocza poprzecinane są malowniczymi wąwozami z licznymi wysiękami wód, dającymi początek wielu lokalnym strumieniom. Ciekawostkę stanowi wzniesienie, na którego szczycie znajdowało się wczesnośredniowieczne grodzisko.  W obrębie rezerwatu występują liczne gatunki roślin naczyniowych objętych ochroną prawną, zagrożonych lub rzadkich w skali regionalnej.

Prof. Janina Jasnowska – urodziła się 18 grudnia 1925 r. w Nisku, zmarła 22 listopada 2021 r. w Szczecinie, była wieloletnim członkiem i Przewodniczącą Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody, a następnie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody, pracownikiem Akademii Rolniczej w Szczecinie, a także Prezesem Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego. Od lat 60-tych kompleksowo prowadziła studia botaniczne oraz badania naukowe na obszarze Pomorza Zachodniego.

Rezerwat przyrody „Wysoka Skarpa Rzeki Tywy" o łącznej powierzchni 20,69 ha to pierwszy rezerwat utworzony w południowej części nadleśnictwa. Celem ochrony jest tu zachowanie wartkiej, meandrującej rzeki o charakterze podgórskim, naturalnie wykształconych zbiorowisk leśnych, unikatowego krajobrazu głęboko wciętej doliny rzecznej oraz stanowisk rzadkich gatunków roślin (w tym storczyków). Na obszarze rezerwatu stwierdzono do tej pory występowanie aż osiemnastu gatunków chronionych, w tym ośmiu objętych ochroną ścisłą, gatunków narażonych na wyginięcie i rzadkich na Pomorzu oraz wielu drzew o rozmiarach pomnikowych. Rezerwat rozciąga się w postaci wąskiego pasa, wzdłuż rzeki Tywy pomiędzy miejscowościami Żórawie i Żórawki (Gmina Gryfino).

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie istnieje obecnie 96 rezerwatów przyrody.