Lista aktualności Lista aktualności

Były, są i będą takie drzewa...

W towarzystwie Polskiego Radia Szczecin przemierzyliśmy fragment Puszczy Bukowej, na którym rośnie bukiem oznaczony kropką i o którym było głośno w mediach.

LINK DO AUDYCJI

O lesie najlepiej rozmawiać w lesie, a nie zza ekranu komputera więc cieszymy się, że był z nami przedstawiciel Stowarzyszenia Klub Kniejołaza.

Przy okazji odpowiadamy na pytania:

- Czy w Puszczy Bukowej nie ma drzew o rozmiarach pomnikowych?

Oczywiście, że są. Przykład - w niedalekim sąsiedztwie "medialnego buka". Rosną tu okazałe buki, dęby (galeria). Wśród nich takie, które zadziwiają i rozmiarem i pokrojem. Nikt ich nie wyciął i nie wytnie. Takich drzew jest w Puszczy Bukowej mnóstwo. Poza nimi rosną również takie, które są pomnikami przyrody.

- Czy buk wyznaczony kropka zostanie wycięty?

Tak jak już nadmienialiśmy. Od kropki do wycinki drzewa daleka droga. Prace w tym fragmencie lasu będą wykonywane w odległej przyszłości i wrócimy tu jeszcze nie raz, aby ustalić najlepszy sposób wprowadzenia młodego pokolenia drzew, który uwzględnia pozostawienie rosnących tu okazałych drzew. Tak się robi zawsze.

- Czy cały las w tym miejscu zostanie teraz wycięty?

Nie! Aby w planowanych obecnie pracach wprowadzić młode pokolenie lasu wyciętych zostanie jedynie 30 procent rosnących tu drzew (około 300 sztuk). Będą to przede wszystkim sosny w dwóch malutkich skupieniach. W miejsce wyciętych drzew posadzonych zostanie ponad 4 700 tysięcy sadzonek dębu. W młodzieży siła. Las z królującą obecnie sosną zostanie wzbogacony o gatunki, które zwiększą jego bioróżnorodność. 30 procent drzew zostanie wyciętych? A reszta? Reszta zostanie. Wśród nich grube buki, dęby jako tzw. drzewa ekologiczne. W miejscach takich jak to, wyznacza się również tzw. biogrupę (5% tej powierzchni). Nie będzie się tu wykonywało prac leśnych. Z biegiem lat będziemy w to miejsce wracać i dosadzać młode drzewa, które zastępować będą starsze. Wszystko po to, aby w przyszłości ten fragment lasu był bardziej bioróżnorodny.

Uprzejmie prosimy…

Na powierzchni, na której rośnie "medialny buk" pojawiło się oznakowanie w postaci liter, które nie zostało naniesione przez Nadleśnictwo Gryfino. Rozumiemy ogromne emocje, jakie towarzyszą sprawie. Prosimy jednak o nie umieszczanie żadnego oznakowania na pniach.

 

W nawiązaniu do dyskusji o buku naznaczonym kropką,  pokażemy Państwu wątek tego drzewa w zupełnie innej odsłonie. Odsłonie, która zawierając szczegóły pracy leśnika w tym konkretnym miejscu w puszczy, pozwoli Państwu spojrzeć na sprawę z innej perspektywy.

Wyjdźmy od stwierdzenia, że leśnicy w puszczy nie robią niczego po omacku, uznaniowo i na zasadzie może się uda, a może nie. Każdy leśniczy tu pracujący to profesjonalista, za którego robotą stoi wieloletnie doświadczenie i setki kilometrów przedreptanych przez puszczę…w robocie lub po niej. I nie piszemy tego wyłącznie w celach propagandy i bałwochwalczości. Piszemy wnosząc o zaufanie, że każda kropka na pniu to nie przypadek i wypadek przy robocie ale setki myśli wokół niej krążących – leśniczego i wszystkich osób z nadzoru, którzy też przy niej rozmyślają. 

Na początek artykuł - czy kropka na pniu drzewa = jego wycinka - TUTAJ

A teraz historia „drzewa symbolu”, jego miejsca w lesie i pytania wyciąć czy nie wyciąć?

Oto obraz powierzchni, na której rośnie jedno z najsłynniejszych obecnie drzew w puszczy (rysunek schematyczny):

Istotę w dyskusji poza „bukiem z kropką” stanowią elementy topografii tego fragmentu lasu i fakt jak pogodzić tę mozaikę z pracami, które zgodnie z planem urządzenia lasu, wytycznymi ochrony przyrody muszą zostać wykonane.

Co musi zrobić leśnik na tej powierzchni?

Wprowadzić tu młode pokolenie lasu. Gatunki drzew, które zostaną posadzone muszą być zgodne z  tymi, które zostały wskazane w dokumentach dotyczących ochrony przyrody puszczy i w planie urządzenia lasu. Brzmi enigmatycznie ale pisząc skrótowo - na niewielkim fragmencie tej powierzchni należy posadzić m.in. młode dęby, częściowo zastępując rosnącą tu sosnę. Jak? Usuwając około 300 drzew i zakładając, zgodnie ze sztuką leśną tzw. „gniazda”. To kilkuarowe poletka, na które trzeba znaleźć tu miejsce i które trzeba ogrodzić aby sadzonek dębowych nie zjadły sarny czy jelenie. Niby nic takiego aleeee….

Gdzie zrobić takie "poletka", na których zostanie posadzony dąb, jeśli….

- na zachodzie jest bagno i nie można bezpośrednio przy nim wyciąć drzew, bo…..wokół bagien, cieków wodnych itp. zostawa się tzw. bufor…

- na południowym wschodzie rośnie już młode pokolenie drzew. Tu również "gniazd" się nie założy, bo przecież nikt nie będzie usuwać rosnącego młodego lasu.

- pośrodku pododdziału objętego pracami biegnie ścieżka. Czy zrobienie tu gniazd i postawienie płotów jest dobrym pomysłem? No oczywiście, że nie, bo zagrodzona zostanie możliwość swobodnego przemieszczania się, która zaowocuje wydeptywaniem kolejnych ścieżek wokół płotów.

-  no to może miejsce z czerwoną kropką jest OK? Być może ale rośnie tam m.in. buk z kropką.

- nooo to może północny-wschód? Nie, bo tam też rosną okazałe buki. I trzeba tam zostawić tzw. biogrupę czyli obowiązkowe 5% powierzchni, na której zaniecha się prac gospodarczych.

To nie jest proste. Więc wraca się tu (i na każdą taką powierzchnię) wiele razy, aby ustalić najlepszy sposób przeprowadznia prac. I takie rozważania trwają nadal w miejscu z symboliczną kropką.

Więc…delikatnie mówiąc ogromnym nadużyciem jest stwierdzenie, że kropka na przywołanym buku jest bezsprzecznie symbolem rzezi i że drzewo to zostanie wycięte.

Nadużyciem są również insynuacje, że w puszczy wycina się pomnikowe drzewa, mimo, że się tego nie robi. Prawnie – czym innym jest pomnik przyrody, a czym innym drzewo o rozmiarach pomnikowych.

Czy retoryka, która drzewo to stawia za wzór bezwzględności leśników jest sprawiedliwa? Oceńcie Państwo sami. I pamiętajcie, że od kropki do wycinki daleka droga i mnóstwo rzeczowych i merytorycznych rozmyślań leśników…Rozmyślań w sprawie jak zrobić aby las trwał, był zgodny ze swoim przyrodniczym potencjałem, bioróżnorodny i jak zawsze dostępny dla wszystkich…dzisiaj i jutro.