Lista aktualności Lista aktualności

Do wycinki??? Nie zawsze

Przywoływane często kropki, widniejące na pniach drzew rosnących w lesie to oznakowanie wykorzystywane do szacowania drzewostanu. Stosuje się je w celu dokonania wyboru drzew, które mogą podlegać wycince. Mogą, ale nie muszą. Wszystko zależy od potrzeb lasu w danym jego fragmencie. Za każdym wyciętym w lesie drzewem stoi myśl o jego nowym pokoleniu. I tak jest od dekad. Również w Puszczy Bukowej. Spojrzmy niekiedy poniżej koron drzew, a z pewnością dostrzeżemy zielone morze łaknące dostępu do światła... Drewno? Tak. Wykorzystywane jest dla potrzeb czlowieka i temu nikt nie zaprzeczy ale to skąd zostanie pozyskane na danej powierzchni dyktuje las. Nie zachłanność.

Warto wiedzieć, że...

Od kropki do wycięcia drzewa daleka droga. Kropki to tw. szacunek brakarski, czyli konfrontacja zapisów planu urządzenia lasu z aktualnymi potrzebami lasu w danym jego fragmencie. Zadaniem szacunku  jest wyznaczenie wskazanej w planie urządzenia lasu ilości drzew do usunięcia,  tak aby umożliwić życie młodemu pokoleniu, które już rośnie lub będzie rosło w niedalekiej przyszłości.

Od kropki do wycinki mijają mniej więcej dwa lata i żmudna procedura weryfikacji szacunku brakarskiego, który zrobił leśniczy przez: inżynierów nadzoru, specjalistę zajmującego się ochroną przyrody, zastępcę nadleśniczego i nadleśniczego. Efektem końcowym jest szkic zrębowy - instrukcja z niesioną, pełną i uzgodnioną informacją o tym, co ma wydarzyć się w tym fragmencie lasu. To koniec formalności? Nie. Zanim pilarka dotknie wyznaczonych ostatecznie drzew, powierzchnia jest raz jeszcze przedreptana (tym razem w towarzystwie pracowników zakładu usług leśnych wykonujących prace) i końcowo zatwierdzona. Bo - w międzyczasie (od pierwszej kropki do szkicu zrębowego) mogą pojawić się tu kolejne drzewa biocenotyczne1,  drzewa niebezpieczne, które pozostać nie mogą lub przeciwnie - powiększy się biogrupę2 włączajac do niej niektóre, zaznaczone wcześniej kropką drzewa, ktore pozostaną.  I nie rzadko w wielu miejscach w lesie (w Puszczy Bukowej również) stoją drzewa z kropkami, których nikt nie wyciął.

Podsumowując - Czy kropka na pniu drzewa równa sie zawsze jego utracie z krajobrazu? NIE. Zanim na powierzchnie "wykropkowaną" do zabiegu wejdzie zakład usług leśnych minie sporo czasu i przyjrzy się jej kilka osób. Pod różnymi aspektami. Propozycja leśniczego złożona na drzewach kropkami szacunku brakarskiego zostanie przedyskutowana tak, aby osiagnąć kompromis pomiędzy wskazaniami planu urządzenia lasu, aktualnymi potrzebami młodego pokolenia drzew i potrzebami ochrony zasobów przyrodniczych (np. pozostawiania drzew nie będących pomnikami przyrody ale o wymiarach pomnikowych).

A czy może dojść do sytuacji, że drzewo nie wskazane do usunięcia może zostać usunięte? Tak. Nie dlatego ze ktoś czegoś nie zauważył, nie dopilnował. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Za bezpieczeństwo każdego kto w lesie przebywa odpowiada  nadleśniczy. Nie drzewo lub ktoś inny.  Życie i zdrowie wszystkich korzystajacych z lasów jest najważniejsze...bo bezcenne i nie można go zastąpić innym życiem.

Fot. Zbyszek Pajewski

1 Drzewa biocenotyczne - określenie to dotyczy drzew, które pozostawia się w lesie do naturalnego rozkładu w celu powiększenia zasobów martwego drewna. Najczęściej pozostawia się je w całości, aż do naturalnego  rozkładu. Jeśli nie ma miejsca na długie kłody, tnie się je na fragmenty i przeciąga w różne miejsca.

2 Biogrupy - ostoje pozostawiane na 5% każdego fragmentu lasu, gdzie usuwa się dojrzałe drzewostany