Lista aktualności Lista aktualności

Nowa energia w Krzywym Lesie

25 czerwca 2020 r. na terenie Krzywego Lasu odbyła się prezentacja koncepcji zagospodarowania niezwykłego zakątka Nadleśnictwa Gryfino.

Rewitalizacja obiektu odbywać się będzie przy współpracy Gminy Gryfino, Polskiej Grupy Energetycznej i Lasów Państwowych.

Celem rewitalizacji jest wyeksponowanie najpiękniejszych fragmentów Krzywego Lasu, wzmocnienie udostępnienia turystycznego poprzez wykonanie ścieżek spacerowych, parkingu i dodatkowej infrastruktury turystycznej.

W planach jest również stworzenie ciekawych powierzchni zastępczych dla starzejącego się drzewostanu tworzącego Krzywy Las, na których prowadzony będzie projekt odtworzenia krzywizn drzew, poprzez naśladowanie sposobów, jakie wykorzystali protoplaści tworzący niegdyś ten niezwykły dziś pomnik przyrody. Drugim z planowanych sposobów będzie wysianie nasion pozyskanych z drzew Krzywego Lasu i obserwacja ewentualnych powtórzeń cech u potomstwa.

Szczegóły już wkrótce.