Lista aktualności Lista aktualności

Informacja o naborze na wolne stanowisko pracy

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfino ogłasza nabór zewnętrzny na stanowisko księgowego.

Wymagania obligatoryjne (podstawowe):

1) wykształcenie wyższe ekonomiczne i 1 rok pracy w księgowości,

2) znajomość obowiązujących ustaw w zakresie podatku VAT,

3) znajomość ustawy o rachunkowości,

4) znajomość obsługi podstawowych programów komputerowych pakietu biurowego MS Office (Word, Excel, Outlook).

Wymagania dodatkowe (preferowane):

1) znajomość Systemu informatycznego Lasów Państwowych (SILP) w zakresie swojego działania,

2) znajomość Planu Kont i Polityki Rachunkowości LP,

3) predyspozycje osobowe: dyspozycyjność, umiejętność pracy pod presją czasu, samodyscyplina, sumienność, dokładność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, chęć samodoskonalenia i pogłębiania wiedzy.

Opis stanowiska, wymagane dokumenty i pozostałe szczegóły w załączonej informacji o naborze.

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 03.02.2023 r., do godz. 15:00:

- osobiście, w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Nadleśnictwa Gryfino, ul. 1 Maja 4, 74-100 Gryfino, w godzinach 7:00-15:00 od poniedziałku do piątku,

- elektronicznie, na adres: gryfino@szczecin.lasy.gov.pl,

- pocztą tradycyjną na adres: Gryfino, ul. 1 Maja 4, 74-100 Gryfino (o dacie wpływu decyduje data stempla pocztowego).

Każda z form przesłania ofert powinna być opatrzona klauzulą:

„Nabór na stanowisko księgowego”.