Lista aktualności Lista aktualności

Jarząbki – obszar leśny z istotnymi ograniczeniami

Od lat niesłabnącą popularnością na turystycznej mapie nadleśnictwa cieszy się obszar leśny zwany popularnie „Jarząbkami”. Stanowi go fragment terenu przylegający do południowego brzegu Jeziora Binowo. To urocze miejsce, z którego korzystają chętnie amatorzy spokoju i odpoczynku w zacisznej scenerii. Warto pamiętać, że na tym terenie obowiązuje zakaz używania otwartego płomienia. To las, więc  obowiązują tu zakazy wnikające z art. 30 ustawy o lasach z 1991 roku, w której czytamy m.in.:

W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

1) rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego;

2) korzystania z otwartego płomienia;

3) wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych

Poza tym na terenie „Jarząbków” nie ma również możliwości biwakowania, o czym stanowi wspomniany art. 30 ustawy o lasach:

1.  W lasach zabrania się:

1) zanieczyszczania gleby i wód;

2) zaśmiecania;

3) rozkopywania gruntu;

4) niszczenia grzybów oraz grzybni;

5) niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin;

6) niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic;

7) zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych;

8) rozgarniania i zbierania ściółki;

9) wypasu zwierząt gospodarskich;

10) biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego;

11) wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia legowisk, nor i mrowisk;

12) płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt;

13) puszczania psów luzem;

14) hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.

Postój pojazdów możliwy jest wyłącznie bezpośrednio przy publicznej drodze dojazdowej do tej leśnej enklawy, bez możliwości wjeżdżania i parkowania na jej terenie.

Prosimy - pamiętajcie Państwo o tym odpoczywając.

Co tydzień porządkujemy to miejsce z ogromnych ilości odpadów. Prosimy zatem również - pomóżcie nam utrzymać ten piękny leśny zakątek w czystości. Zabranie „własnych” śmieci nie wymaga wiele trudu. Razem możemy więcej :-)...a i w lesie będzie milej spędzać czas.

Wiele osób zastanawia się z pewnością nad historią tajemniczych niewielkich już betonowych pozostałości, na których przysiadają niekiedy odpoczywający turyści. Mają one swoją niezwykłą historię. Czy wiecie Państwo jaką? Zapraszamy do nadsyłania odpowiedzi na adres – gryfino@szczecin.lasy.gov.pl (z dopiskiem w tytule - Jarząbki). Czekają drobne upominki – niespodzianki. Jeśli zdecydujecie się Państwo na przesłanie odpowiedzi i wzięcie udziału w losowaniu nagród prosimy o podanie w wiadomości wyłącznie imienia i numeru telefonu do kontaktu (w celu ustalenia terminu oraz sposobu odbioru nagrody). Na odpowiedzi czekamy do 15 czerwca b.r.*

* Organizatorem wydarzenia jest Nadleśnictwo Gryfino z siedzibą w Gryfinie ul. 1 Maja 4 (74-100). Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Przesłanie odpowiedzi w celu wzięcia udziału w losowaniu nagród wymaga podania imienia oraz numeru telefonu do kontaktu w sprawie ich odbioru. Każdy zwycięzca zostanie powiadomiony odrębnie i telefonicznie. Dane osobowe zwycięzców losowania, służące do wysyłki nagród będą przetwarzane wyłącznie w przedmiotowym celu. Losowanie i wysyłka/odbiór nagród odbędzie się w terminie do 30 dni od dnia 16 czerwca b.r. Termin losowania i wysyłki/odbioru nagród może ulec wydłużeniu w przypadku wystąpienia okoliczności, na które organizator nie ma wpływu. O zaistniałych zmianach organizator poinformuje odrębnie każdego z uczestników (zmiana terminu losowania - za pośrednictwem korespondencji elektronicznej) lub zwycięzców (odbiór/wysyłka nagród - telefonicznie).