Lista aktualności Lista aktualności

Konkurs „Krzywy Las – miejsce niezwykłe” rozstrzygnięty

Obradująca 9 listopada b.r. komisja konkursowa, powołana Decyzją nr 17/21 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino (organizatora głównego) nie miała łatwego zadania.

Na konkurs wpłynęła bowiem rekordowa liczba prac - 257. Wszyscy uczestnicy wydarzenia zaprezentowali niezwykle ciekawe spojrzenie na ten niezwykły, gryfiński leśny zakątek 😊 Prace wykonane zostały rozmaitymi technikami – od fotografii, rysunku poprzez wyklejanki i prace wykonane metodami łączonymi. Składały się na nie naturalne materiały zebrane w lesie, teksty i zdjęcia. Nie zabrakło również małych dzieł pisanych poezją lub prozą.

Przypominamy - przedmiotem konkursu były autorskie prace uczestników, polegające na wyrażeniu kreatywnej,  osobistej  więzi,  relacji,  odczuć  związanych  z  Krzywym  Lasem  na  konkursowej ramce,  udostępnionej  przez Organizatorów na ich stronach internetowych lub dystrybuowanej bezpośrednio przez Organizatorów w postaci wydrukowanej  karty.  Formami  artystycznego wyrazu mogły być: wiersze, legendy, fotografia, rysunek, szkic, kolaż i inne – według pomysłów uczestników. 

Po bardzo wnikliwej analizie wszystkich niezwykłych pomysłów wyrażonych w formie prac konkursowych, po wielu godzinach dyskusji komisja w składzie:

Arkadiusz Paleń – Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfino – przewodniczący komisji

Sylwester Chruszcz - Dyrektor Oddziału Elektrowni Dolna Odra – członek komisji

Jakub Matura - Kierownik Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej UMIG w Gryfinie – członek komisji

Małgorzata Wasiluk - pracownik Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej UMIG w Gryfinie – członek komisji

Lidia Kmiecińska – Starszy Specjalista Służby Leśnej w Nadleśnictwie Gryfino – członek komisji

Urszula Czapiewska – Specjalista ds. Edukacji Leśnej w Nadleśnictwie Gryfino – członek Komisji,

postanowiła przyznać trzy nagrody główne i aż 20 wyróżnień następującym uczestnikom konkursu:

I miejsce (laptop -  fundatorem jest Fundacja PGE):

Łukasz Bartoś za pracę „Baśniowy Krzywy Las” (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gryfinie)

II miejsce (telefon z aplikacją do wędrówek po lasach ufundowany przez Nadleśnictwo Gryfino):

Antonina Hancewicz (Przedszkole nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie)

III miejsce (tablet ufundowany przez Gminę Gryfino):

Grażyna Frankowska za pracę „Krzywy Las dla dzieci”

Wyróżnienia:

- Monika Rożek za pracę „Z miłości do Ziemi”

- Paweł Jusis (Przedszkole nr 3 w Gryfinie im. Kubusia Puchatka)

- Julia Rembecka za pracę „Historia pewnej miłości”

- Natalia Owczarek za prace „Krzywy Las prawdziwa cząstka przyrody” (Dzienny Dom „Senior Plus” w Gryfinie)

- Aleksander Łakomiec (Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy)

- Tomasz Głuszko za pracę „Tajemnice Krzywego Lasu”

- Dorota Urbaniak za pracę „Legenda o powstaniu Krzywego Lasu”

- Jagoda Lemańska (Szkoła Podstawowa w Żabnicy)

- Marysia Sozańska (Przedszkole nr 5 im. Calineczki w Gryfinie)

- Jan Kukla za pracę „Las Krzywy Jaśka” (Przedszkole nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie)

- Hania Klonowska (Przedszkole nr 4 im. Pszczółki Mai w Gryfinie)

- Jagoda Schmidt (Przedszkole nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie)

- Bartosz Chraniuk za pracę „Magia Krzywego Lasu” (Przedszkole nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie)

- Mirosława Wesołowska, Andrzej Chmielak, Tadeusz Małolepszy, Krystyna Rembecka (Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie)

- Monika Szczepańska za pracę „Historia zaklęta w pniach”

- Krystyna Baczul  (Dzienny Dom „Senior Plus” w Gryfinie)

- Maria Kłonowska (Dzienny Dom „Senior Plus” w Gryfinie)

- Michalina Kulpa (Przedszkole nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie)

- Daniel Ponte

- Tadeusz Wasilewski

Serdecznie gratulujemy.

Zwycięzcy nagród głównych, zgodnie z postanowieniami regulaminu, poza nagrodami rzeczowymi otrzymają także możliwość posadzenia drzewek na powierzchni zastępczej, tworzonej na potrzeby projektu rewitalizacji powierzchniowego pomnika przyrody Krzywy Las. Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 24 listopada 2021 r. O szczegółach spotkania zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie.

Osoby wyróżnione w konkursie mogą odebrać nagrody osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Gryfino (ul. 1 Maja 4 Gryfino) – w terminie od dnia 24 listopada b.r. W celu odbioru nagrody prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telefonu 505 001 059 (Urszula Czapiewska) lub 505 001 041 (Lidia Kmiecińska).

Istnieje również możliwość przesłania nagród osobom wyróżnionym. W celu skorzystania z tej możliwości uprzejmie prosimy o kontakt pod numerem telefonu 505 001 041 (Lidia Kmiecińska -Nadleśnictwo Gryfino)