Lista aktualności Lista aktualności

Nowe pokolenie...już niedługo

W wybranych drzewostanach Puszczy Bukowej trwa zbiór nasion buka zwyczajnego na potrzeby działań związanych z zachowaniem puli genowej gatunku.

Puszcza Bukowa, zlokalizowana na terenie Nadleśnictwa Gryfino uznawana jest za obiekt przyrodniczy unikatowy skali Europy. Powierzchnię ponad 9000 ha zajmują niezwykle cenne pod względem hodowlanym jaki i krajobrazowym lasy bukowe.

Aby zapewnić trwałość gospodarki leśnej prowadzonej na tym obszarze, zachowując jednocześnie piękno buczyny pomorskiej dla następnych pokoleń Nadleśnictwo Gryfino prowadzi zakrojone na szeroką skalę działania z zakresu gospodarki nasiennej. Pozwalają one na zapewnienie materiału nasiennego do ciągłej produkcji sadzonek buka zwyczajnego.

Utworzona w 2000 roku Przechowalnia nasion w Pniewie pozwala przechowywać ok. 38,0 ton nasion tego gatunku. Nasiona pochodzące z Puszczy Bukowej (mikroregion 102) ze względu na swoją wysoką wartość hodowlaną mogą być wysiewane na obszarze obejmującym prawie 1/3 powierzchni Polski. Dzięki doskonałej bazie nasiennej Nadleśnictwo Gryfino posiada możliwość zbioru nasion nie tylko na potrzeby własne ale również innych jednostek Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Z zebranego depozytu korzystają również inni odbiorcy, również spoza Lasów Państwowych.   

W trakcie tegorocznego zbioru, mając na uwadze dobre rokowania związane z obsiewem nasion Nadleśnictwo Gryfino planuje zebrać zgodnie ze złożonymi zapotrzebowaniami około20 ton bukwi. Nasiona są zbierane wyłącznie na powierzchniach wytypowanych drzewostanów nasiennych - gospodarczych oraz wyłączonych, na łącznej powierzchni ok. 6 ha. Zbiór prowadzony jest z użyciem siatek cieniujących rozłożonych na dnie drzewostanów. Pozwoli to na zwiększenie efektywności zbioru, a także na ograniczenie wpływu grzybów pleśniowych mogących wpływać negatywnie na zdrowotność nasion.

W ostatnich, urodzajnych latach ten sposób zbioru pozwolił na zgromadzenie przez Nadleśnictwo Gryfino ponad 28 ton nasion. Nasiona opadłe na siatki  zbierane są co około 10 dni. Następnie, po wstępnym oczyszczeniu w lesie są one przewożone do budynku przechowalni nasion w Pniewie, gdzie poddawane są dalszej obróbce. W krótkim czasie od przyjęcia nasiona są ważone i określana jest ich wilgotność początkowa. Następnie składowane są na specjalnych drewnianych podestach, gdzie oczekują na dalszą obróbkę. Nasiona podlegają oczyszczeniu w wialni sitowo-pneumatycznej, pozwalającej na pozbycie się większości nasion pustych,  spasożytowanych oraz liści i innych zanieczyszczeń. Sprawia to, że do dalszej obróbki przeznaczane są jedynie nasiona dobrej jakości. Oczyszczone w ten sposób partie nasion są następnie podsuszane w suszarniach do wilgotności mieszczącej się w przedziale 8-10%, która jest najbardziej optymalna do wieloletniego przechowywania. Tona nasion o początkowej wilgotności pomiędzy 25 - 35% wymaga podsuszania trwającego ok. 72 godzin. Nasiona po podsuszeniu są jeszcze przebierane ręcznie a następnie pakowane w foliowe worki, zgrzewane i umieszczane w kartonach w chłodni o temperaturze -10 °C do wieloletniego przechowywania trwającego ok. 5 lat.

W latach, gdy nie odnotowuje się obfitego urodzaju każda z tak przygotowanych partii nasion służy do kontynuowania procesu produkcji kolejnych pokoleń najlepszej jakości drzewostanów bukowych.