Lista aktualności Lista aktualności

Pamiętamy...

O tych, których nie ma już wśród nas.

O tych z którymi nie usiądziemy już do wspólnych rozmów.

Nie pochylimy się nad stertami dokumentów, spraw ważnych i mniej istotnych.

O tych, których nie spotkamy już przy pracy w lesie.

Lesie, który ukochali i który wyznaczył ścieżki życia dla wielu spośród nich.

Pamiętają o nich drzewa szumiące nad naszymi głowami. Ich drzewa.

W tym szczególnym czasie wspominamy wszystkich Przyjaciół - Pracowników Nadleśnictwa Gryfino, którzy odeszli do wiecznego lasu…

Niech spoczywają w pokoju.