Lista aktualności Lista aktualności

Prace związane z usuwaniem drzew niebezpiecznych przy ulicy Przemysłowej

Nadleśnictwo Gryfino informuje, że w dniach 27.11.2020 r. – 2.12.2020 r. (w oddziale 100 leśnictwa Pniewo) prowadzone będą prace związane z usuwaniem drzew niebezpiecznych rosnących w sąsiedztwie rurociągu biegnącego wzdłuż ulicy Przemysłowej, prowadzącej z Gryfina do Dolnej Odry.

Mapa

Usunięciu (powaleniu) podlegać będą drzewa obumarłe, obumierające lub pochylone w stronę rurociągu, chodnika i drogi, które stanowią zagrożenie dla uczestników ruchu i infrastruktury. Powalone drzewa pozostawione zostaną do naturalnego rozkładu na gruncie (w bezpiecznej odległości od drogi), z uwagi na ich lokalizację na terenie tzw. ekosystemu referencyjnego. Ekosystemy referencyjne to fragmenty lasów, w których nie prowadzi się gospodarki leśnej. Ingerencja w zasoby przyrodnicze ekosystemów referencyjnych jest jednak możliwa, gdy ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Dotyczy to najczęściej powalania drzew, które w przypadku wywrócenia się lub obłamywania mogą stanowić poważne zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi oraz mienia.

Prace związane bezpośrednio z powalaniem drzew przy rurociągu i ulicy Przemysłowej będą miały miejsce w dniu 27 listopada b.r. (może występować krótkotrwałe wstrzymywanie ruchu). W pozostałych, wskazanych terminach na obszarze leśnym przylegającym do rurociągu trwać będą prace porządkowe.

Uprzejmie prosimy o stosowanie się do poleceń służb wykonujących, nadzorujących i zabezpieczających prowadzone prace. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie przejścia i przejazdu w sąsiedztwie miejsca robót.