Lista aktualności Lista aktualności

Puszcza Bukowa dla pokoleń...

21 kwietnia 2018 r. Puszcza Bukowa po raz kolejny połączyła Pokolenia Lasu i Ludzi. Mieszkańcy naszego regionu wzięli udział w sadzeniu lasu, wspólnie pisząc jego historię. W akcji zorganizowanej przez Nadleśnictwo Gryfino uczestniczyło ponad 220 osób.

Na powierzchni 0,80 ha posadzonych zostało blisko 5 000 drzewek. Zasiliły one pulę ponad pół miliona sadzonek, które tej wiosny trafią do lasów Nadleśnictwa Gryfino. Niewiele jest w Puszczy Bukowej miejsc, w których można posadzić drzewa. Na przeważającym obszarze odnawia się ona bowiem samodzielnie (naturalnie) - poprzez opadanie nasion i bujny wzrost młodych pokoleń lasu, pielęgnowanych i wprowadzanych w dorosłość ręką tutejszych leśników. Tam, gdzie odnowienie naturalne nie jest możliwe (np. na powierzchniach, gdzie konieczna jest przebudowa/zamiana drzewostanów iglastych na liściaste) - las odnawiany jest sztucznie. W takim właśnie zakątku Puszczy sadzone były w minioną sobotę dęby i w mniejszej ilości lipy. Zastąpiły one rosnący tam drzewostan sosnowy, założony kiedyś na gruntach porolnych. Warto wiedzieć, że zalesienia takich powierzchni sprawiły, że od zakończenia II wojny przybyło blisko 500 ha Puszczy. Dzięki umiejętnie projektowanym planom urządzenia lasu tutejsze zasoby leśne rosną. Dzieje się tak, gdyż ilość pozyskiwanego w Puszczy drewna jest zawsze mniejsza niż ilość, która ma pozostać stanowiąc tak zwany zapas. Na etapie prowadzenia wielomiesięcznych pomiarów, projektowania prac odpowiadających potrzebom lasu i uwzględniających aspekty ochrony przyrody ustalane są m.in. górne i nieprzekraczalne granice pozyskania drewna.

Sobotnie spotkanie połączyło wiele pokoleń miłośników Puszczy przy wspólniej, choć niełatwej pracy. Posadzenie okazałych 4-letnich sadzonek dębowych wymagało bowiem sporego wysiłku. Nie brakowało jednak rywalizacji pomiędzy grupami pracującymi z - i pod opieką gryfińskich leśników. Kolejne rzędy dębów powstawały szybko, sadzone z wyjątkowym wigorem przez przedstawicieli gryfińskiego Uniwersytetu III Wieku oraz Dziennego Domu Senior+. To motywowało do wysiłku młodsze pokolenia :) Dzięki pracy na "gniazdach" wszyscy dowiedzieli się również dlaczego w lesie można spotkać płoty.

- Ogłaszając akcję nie spodziewaliśmy się tak licznego udziału - mówił Ryszard Brygman - Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfino. Cieszy nas możliwość wspólnej pracy. Jej efekty wpisują się w hasło „Puszcza Bukowa łączy pokolenia”. Dziś połączyła ona ponownie – pokolenia Lasu i Ludzi. Miło będzie wspólnie obserwować jak rośnie nowy las - ciesząc dzisiaj nas, a innych w przyszłości. Puszcza Bukowa to miejsce, gdzie można się wyciszyć i zrelaksować. Zależy nam, aby wszyscy korzystający z jej uroków rozumieli na czym polega zrównoważona gospodarka leśna - stanowiąca dobry kompromis pomiędzy racjonalnym użytkowaniem, zgodnym z potrzebami społecznymi, a ochroną zasobów przyrodniczych.

Do tegorocznej akcji włączyła się również spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna prowadząca wraz z pracownikami pozostałych spółek Grupy PGE autorską inicjatywę „Lasy Pełne Energii”. Tylko w ostatnich czterech latach pracownicy Grupy PGE we współpracy z nadleśnictwami Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, szkołami oraz lokalnymi społecznościami, posadzili w całym kraju prawie 300 tys. młodych drzew.

Serdecznie dziękujęmy za wspólną pracę i mile spędzoną sobotę.

Szczególne podziękowania należą się ratownikom Oddziału Powiatowego WOPR w Gryfinie, którzy czuwali nad zabezpieczeniem medycznym uczestników.

Fot. Zbyszek Pajewski i Urszula Czapiewska