Lista aktualności Lista aktualności

Rzecz o historii...ludzi i lasu

Prezentacja książki "Puszcza Bukowa - między kulturą, a naturą. Cz. I"

24 maja 2022 r., w zacisznej i spowitej zapachem książek sali im. Zbigniewa Herberta w Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie odbyło się spotkanie poświęcone prezentacji publikacji „Puszcza Bukowa – między kulturą, a naturą. Cz. I”. Referaty odnoszące się do wybranych, opublikowanych w książce materiałów wygłosili ich autorzy:

 - redaktor książki dr Paweł Migdalski (Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego),

- dr hab. Andrzej Janowski prof. PAN (Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Szczecinie) - „Osadnictwo wczesno i późnośredniowieczne na terenie Puszczy Bukowej”

oraz

- dr hab. Paweł Gut prof. US (Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Archiwum Państwowe w Szczecinie) - „Z dziejów zarządu i gospodarki lasami Gór Bukowych od XVI do XVIII w”.

O projekcie nadleśnictwa „Puszcza Bukowa las wielu historii”, w ramach którego powstała książka opowiedział Arkadiusz Paleń – Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfino

Na kartach książki kryje się historia podszczecińskiej Puszczy Bukowej. Materiały w niej zawarte są efektem poszukiwań śladów działalności ludzi, których losy od wieków splatały się z tutejszą przyrodą. Ludzi, którzy tworząc dziedzictwo kulturowe tych ziem wpływali na kształt i zasoby puszczy. Puszcza Bukowa jest otwartą księgą, wciąż niezbadanym lądem, wypełnionym śladami czasów minionych. Odkrywamy nadal jej sekrety, aby powrócić wkrótce z kolejną opowieścią.

Dziękujemy Państwu za wspólne spotkanie.

Podziękowania składamy również pracownikom Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica za pomoc w organizacji wydarzenia.

Wydawnictwo Chronicon na zlecenie Nadleśnictwa Gryfino

Partner wydania – Centrum Informacyjne Lasów Państwowych

Wydanie I, 2021 rok

Dystrybucja (bezpłatna) do wyczerpania nakładu – Nadleśnictwo Gryfino, ul. 1 Maja 4, 74-100 Gryfino, tel. 91 416 20 71, email - gryfino@szczecin.lasy.gov.pl

Wykaz autorów i tematów:

- PAWEŁ MIGDALSKI (redaktor naczelny publikacji), Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego „Puszcza Bukowa jako przestrzeń kultury”

- ANDRZEJ PIOTROWSKI, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. Oddział Pomorski w Szczecinie „Geneza Wzgórz Bukowych”

- GRZEGORZ KIARSZYS, Instytut historyczny, Katedra Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego „Teledetekcja krajobrazów archeologicznych Puszczy Bukowej”

MARCIN SZYDŁOWSKI, Instytut Historyczny, Katedra Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego „Wzgórza Bukowe w kontekście wyników badań paleośrodowiskowych i klimatycznych dla północno-zachodniej Polski i ich znaczenie dla przemian osadniczych w pradziejach”

- AGNIESZKA MATUSZEWSKA, Instytut historyczny, Katedra Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego „Osadnictwo pradziejowe na terenie Puszczy Bukowej”

- ANDRZEJ JANOWSKI, Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Szczecinie „Osadnictwo wczesno i późnośredniowieczne na terenie Puszczy Bukowej”

- RAFAŁ SIMIŃSKI, Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego „Działalność osadnicza klasztoru w Kołbaczu na terenie Puszczy Bukowej i w jej bezpośrednim sąsiedztwie do około poł. XIV w. Szkic do problemu”

- KAROLINA BLOOM, Wydział Nauk o Ziemi, Zakład Geologii i Paleogeografii Uniwersytetu Szczecińskiego, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego „Rekonstrukcja paleośrodowiska z uwzględnieniem działalności Opactwa Cystersów na podstawie analizy pyłkowej”

- PAWEŁ GUT, Instytut historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Archiwum Państwowe w Szczecinie „Z dziejów zarządu i gospodarki lasami Gór Bukowych od XVI do XVIII w”.

- RADOSŁAW SKRYCKI, Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego „Puszcza Bukowa na dawnych mapach (do początku XIX w.)”

- CEZARY KUJAWSKI, Nadleśnictwo Chojna, RDLP Szczecin „Gospodarka leśna przełomu XIX i XX w. w Puszczy Bukowej w świetle wybranych materiałów”

- PAWEŁ RUTKOWSKI, MONIKA KONATOWSKA, Wydział Leśny, Katedra Siedliskoznawstwa i Ekologii Lasu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu „Siedliska przyrodnicze Puszczy Bukowej a gospodarka leśna”

- KAMIL PIOTR SZPOTKOWSKI, Zakład Biochemii Rybonukleoprotein, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk „Bukowa spiżarnia, czyli o znaczeniu i sposobach wykorzystywania zasobów przyrodniczych Puszczy Bukowej”