Lista aktualności Lista aktualności

Wystartowała Mała Akademia Leśna 2014

Łamaniem piór i głów rozpoczęła się tegoroczna edycja Małej Akademii Leśnej – projektu edukacyjnego adresowanego do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenie Nadleśnictwa Gryfino. Jubileuszowa edycja, towarzysząca obchodom 90-lecia istnienia Lasów Państwowych opatrzona jest tematem przewodnim – Mała Akademia Leśna – 9 leśnych lekcji na 90 lat Lasów Państwowych.

Projekt podzielony został na 9 bloków tematycznych – według oświatowych lekcji nauczania – język polski, język niemiecki, język angielski, informatyka, wychowanie techniczne, plastyka, historia, muzyka, wychowanie fizyczne.
Do udziału w projekcie przystąpiło 14 placówek oświatowych, które reprezentuje ponad 580 uczestników i 11 koordynatorów.
Celem projektu jest:
- wszechstronne poszerzenie wiedzy uczestników poprzez interdyscyplinarne ujęcie tematyki przyrodniczej /związanej z ekosystemami leśnymi i gospodarką leśną/ w jej powiązaniu z językiem polskim, historią, plastyką, techniką, informatyką, językami obcymi;  
- rozbudzenie ciekawości uczestników otaczającym światem oraz zaprezentowanie aspektów działalności Lasów Państwowych będących zarządcą dobra narodowego i gospodarującego nim w imieniu społeczeństwa
- zapoznanie uczestników z prawidłowymi zasadami korzystania z zasobów leśnych
- zaprezentowanie roli lasu oraz wieloaspektowości wykorzystania surowca drzewnego jako materiału przyjaznego środowisku i odnawialnego
- zachęcenie uczestników do pracy w grupie i wspierania się w rozwiązywaniu wspólnych zadań, ukazanie mechanizmów właściwych postaw społecznych w trakcie realizacji komponentów zadania.

Zadaniem uczniów biorących udział w projekcie jest przygotowanie prac w następujących kategoriach:
1/ język polski  - „Leśne dyktando" - gimnazjum;
2/ język niemiecki – „Leśny słownik języka niemieckiego" – szkoła podstawowa – klasy IV - VI;
3/ język angielski – Opowiadanie pt. „Las leśnika Bartosza" - gimnazjum;
4/ historia  - Opracowanie broszury informacyjno-promocyjnej pt.: „Dzieje leśnictwa polskiego"- gimnazjum;
5/ informatyka – Przygotowanie filmu pt. „Człowiek i las" – gimnazjum
6/ muzyka – leśna piosenka „Śpiewaj z nami leśnikami" /praca autorska/- szkoła podstawowa i gimnazjum
7/ plastyka – Wykonanie pracy plastycznej: „Człowiek i las" – szkoła podstawowa
8/ wychowanie techniczne – „Drewno-surowiec doskonały" - wykonanie pracy technicznej w dowolnej tematyce z użyciem drewna jako materiału przewodniego – szkoła podstawowa
9/ wychowanie fizyczne – Leśny bieg o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino

Do ocen prac konkursowych powołana została komisja główna i 8 komisji roboczych.

Pierwsza z lekcji – język polski, z udziałem 86 gimnazjalistów odbyła się 28 kwietnia 2014 roku w auli Zespołu Szkół nr 1 w Gryfinie. Zadaniem uczestników było napisanie dyktanda przygotowanego przez eksperta – panią Marię Kabatę – specjalistę z Zakładu Etolingwistyki Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego.

Kolejne zajęcia /w ramach kategorii „wychowanie fizyczne"/, połączone z Biegiem o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino odbędą się 23 maja na gryfińskim nabrzeżu. Rekreacyjna forma biegu /biegamy dla przyjemności a nie na czas/ towarzyszyć będzie ogólnopolskiej akcji „Polska biega".

Rozstrzygnięcie projektu i uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się 6 czerwca 2014 roku. Podsumowaniu towarzyszyć będzie koncert autorskich piosenek zgłoszonych w kategorii "muzyka".

Sprawdź swoją znajomość zasad pisowni – treść dyktanda „W leśnej głuszy".

NAPISALI O NAS /GAZETA GRYFIŃSKA NR 17/257 Z DNIA 29.04.2014 r./: