Lista aktualności Lista aktualności

Spacer śladami Carla Ludwiga Gené

Szlakiem historycznych zagadek ukrytych w zakątkach Puszczy Bukowej odbył się 26 sierpnia 2017 r. rajd śladami Carla Ludwiga Gené

(nadleśniczego przedwojennego Nadleśnictwa Mühlenbeck, miłośnika Puszczy Bukowej, twórcy zalążków kolekcji Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej). Organizatorem spotkania, w którym udział wzięło ponad 80 osób było Nadleśnictwo Gryfino i Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji Lider ze Szczecina. Spacer po puszczy prowadzili gryfińscy leśnicy i Mirosław Wacewicz - pomorski legendziarz i kolekcjoner tajemnic historii Puszczy Bukowej.

Wędrówka rozpoczęła się pod „Lipą pokoju” (lipą holenderską) posadzoną w 1871 roku dla upamiętnienia rozejmu podpisanego w 1871 r. na okoliczność zakończenia wojny francusko – pruskiej. Odkrywając kolejne miejsca nierozerwalnie związane z historią i kulturą tego obszaru uczestnicy wędrówki odwiedzili kolejno: Kołówko (Kolower Spitze), gdzie przed wojną działała restauracja Friedenslinde, Kołowo – wieś, która weszła jako uposażenie lokacyjne cystersów z Kołbacza. W kołowskim kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa znajdują się płyty nagrobne: opata cystersów Jana Jordani z XIV wieku (jedna z niewielu zachowanych płyt obrazująca zachodniopomorską plastykę nagrobną w okresie od 1 poł. XIV do pocz. XVI w), a także książęcego koniuszego i łowczego (XV , XVI w.).  Uczestnicy rajdu dowiedzieli się także, że z Kołowem związane są losy ostatniego opata z Kołbacza - Bartłomieja Schobbe, który po rezygnacji z pełnionej godności, osiadł w tej wsi i został tu pierwszym pastorem protestanckim. 

Rajdowicze podążający puszczańskimi ścieżkami mieli okazję zapoznania się z zasobami przyrodniczymi tutejszych lasów bukowych oraz z zagadnieniami dotyczącymi gospodarki leśnej prowadzonej na tym terenie przez gryfińskich leśników. Spacer był doskonałą okazją do wymiany poglądów i przyjrzenia się arkanom niełatwego choć inspirującego zawodu leśnika.  Podążając do celu swojej podróży -  pomnika upamiętniającego Carla Ludwiga Gené uczestnicy zatrzymali się przy słynnej „Lwiej Paszczy” - źródełku obudowanym przez Towarzystwo Miłośników Puszczy Bukowej, działające na tym terenie przed II wojną. Nazwa uroczyska wywodzi się od żeliwnego odlewu lwiej głowy (paszczy),  z którego leciała źródlana woda. W 1998 roku źródełko zostało zdewastowane, a odlew lwiej paszczy skradziony.

Sam pomnik Gené został wystawiony w 1894 roku przez Towarzystwo Miłośników Puszczy Bukowej (Buchheide Verein) dla upamiętnienia tragicznie zmarłego nadleśniczego ze Śmierdnicy, który zginął zastrzelony przez kłusownika 16.06.1893 roku. 

Po zakończonej wędrówce po Puszczy Bukowej uczestnicy przejechali do Glinnej i zwiedzili ogród dendrologiczny, zapoznając się z jego kolekcją i historią (związaną również z osobą Gene – założyciela pierwszych nasadzeń egzotów na występujących tu ówcześnie szkółkach leśnych).

Podsumowaniem rajdu był krótki test sprawdzający wiedzę jego uczestników. Na zwycięzców czekały nagrody związane z Puszczą Bukową…

Dziękujemy uczestnikom za mile spędzone chwile….do zobaczenia na kolejnych wędrówkach

Specjalne podziękowania dla Pana Kazimierza Bejnarowicza – sołtysa wsi Kołowo za umożliwienie zwiedzania kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kołowie