Lista aktualności Lista aktualności

Akcja "CROSS-18" w Puszczy Bukowej

Wspólne działania leśników i policjantów na rzecz poprawy bezpieczeństwa

3 czerwca b.r. na terenie Puszczy Bukowej przeprowadzona została akcja pod kryptonimem "CROSS-18". W działaniach zorganizowanych przez Nadleśnictwo Gryfino, w porozumieniu Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinie i przy wsparciu OPP w Szczecinie, KMP w Szczecinie, KPP w Gryfinie, Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie oraz Grupy Interwencyjnej Straży Leśnej RDLP w Szczecinie wzięło udział 35 policjantów,14 oznakowanych radiowozów, 4 konie, 2 psy oraz 22 Strażników Leśnych i 11 oznakowanych pojazdów Straży Leśnej.

Celem akcji było przeciwdziałanie nieuprawnionym wjazdom pojazdami silnikowymi na tereny leśne Puszczy Bukowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego, przede wszystkim wzdłuż uczęszczanych szlaków komunikacyjnych i turystycznych. Obszar Puszczy Bukowej jest jednym z najważniejszych kompleksów leśnych województwa wykorzystywanych do celów turystyki i rekreacji. Urozmaicona rzeźba terenu przyciąga także spragnionych sporych dawek adrenaliny. Nie trudno zatem o sytuacje, w których piesi i rowerzyści stają oko w oko z pojazdami (przede wszystkim motorami czy quadami), których użytkownicy wykorzystując m.in. szlaki turystyczne oraz kręte ścieżki stwarzają realne niebezpieczeństwo. Uwzględniając styl jazdy, prędkość oraz charakter dróg nie trudno o wypadek. Puszcza Bukowa to również obszar Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa” oraz specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Wzgórza Bukowe”. Nielegalne poruszanie się pojazdami silnikowymi dotyczy również terenu tutejszych rezerwatów przyrody. Konsekwencją tego jest często, nie tylko łamanie przepisów ustawy o lasach ale również m.in. ustawy o ochronie przyrody.

„CROSS-18” okazał się dużym zaskoczeniem dla osób, które słoneczną niedzielę postanowiły spędzić na nielegalnej przejażdżce po puszczy. Podczas akcji biorący w niej udział funkcjonariusze wylegitymowali wspólnie 32 osoby, skontrolowali 18 pojazdów, nałożyli 14 mandatów na łączną kwotę 6 200 zł. Ponadto zatrzymali sprawcę przestępstwa, który mimo posiadanego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych kierował jednym z nich. Zatrzymano również uprawnienia do kierowania pojazdami innej osobie.

Pamiętajmy – Puszcza Bukowa zaprasza o każdej porze roku. Pobyt na jej terenie (podobnie jak na obszarze innych polskich lasów) nie może jednak naruszać obowiązującego prawa i musi odbywać się z poszanowaniem wszystkich jego użytkowników oraz mieszkańców.

Warto wiedzieć, że:

- "CROSS-18" to akcja cykliczna i jej kolejne etapy w puszczy będą kontynuowane

- Osoby, które nie posiadając stosownych uprawnień poruszają się pojazdami silnikowymi po drogach leśnych narażają się na wysokie kary grzywny. Wynikają one nie tylko z nieuprawnionego wjazdu pojazdem silnikowym do lasu. Na wysokość kar wpływają również np. brak homologacji na pojazd, brak tablic rejestracyjnych, uprawnień do prowadzenia pojazdów czy ważnego ubezpieczenia OC. Przy zbiegu tych okoliczności kara może wynieść ponad 5000 zł.

Przypominamy, iż w myśl art. 29 Ustawy o lasach […] ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to osób niepełnosprawnych poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb […]

Autorzy zdjęć - członkowie grupy interwencyjnej Straży Leśnej RDLP Szczecin