Asset Publisher Asset Publisher

Dywany w lesie?

Nietypową, jesienną metamorfozę runa Puszczy Bukowej obejrzeć możemy w wybranych drzewostanach na terenie Leśnictwa Kołowo.

Dno lasu przykryte zostało na kilka tygodni nietypowymi  "dywanami". Są nimi ciemnozielone siatki raszlowe służące do zbioru nasion. Ten rok jest bowiem rokiem "owocowego" urodzaju w drzewostanach bukowych. Warto wiedzieć, że buk zwyczajny owocuje obficie co 6-8 lat - stąd też z początkiem października rozpoczęła się ta niecodzienna dla  Puszczy Bukowej akcja. W trakcie jej trwania na siatki raszlowe opadać będzie bukiew, która po zbiorach przetransportowana zostanie do przechowali nasion Nadleśnicwa Gryfino. Tam nastąpi proces jej segregacji, oczyszczania i suszenia. Przygotowane w ten sposób nasiona trafią następnie do chłodni, aby w kolejnych, tzw. „latach głuchych", gdy nie będzie możliwości zbioru nasion, służyć mogły do produkcji materiału szkółkarskiego, czyli kolejnych pokoleń drzewostanów bukowych. Siatki rozłożone zostały w Wyłączonych Drzewostanach Nasiennych, stanowiących zaplecze najcenniejszej dla Puszczy puli genowej. Granice Wyłączonych Drzewostanów Nasiennych oznaczone są w terenie jaskrawo żółtymi opaskami o szerokości około 10 cm /linia ciągła/, malowanymi na pniach drzew wyznaczających granicę drzewostanu. Każdy drzewostan o tym statusie posiada swój numer i jest wpisany do Krajowego Rejestru Drzewostanów Nasiennych.

Zbiór na siatki prowadzony jest również metodą punktową i polega na ich rozłożeniu pod wybranymi drzewami o najlepszych cechach genetycznych i morfologicznych.

W ten sposób - nasiona pozyskane w tak pięknych drzewostanach matecznych dadzą młode pokolenia buków - doskonale dostosowanych do warunków klimatycznych, o idealnych i pożądanych cechach jakościowych.

Pamiętajmy - wstęp na obszar Drzewostanów Nasiennych jest zabroniony na mocy paragrafu 26 pkt 2, ust. 2 Ustawy o Lasach z 28 września 1991 roku /z późn. zm./. Prosimy o przestrzeganie tego zakazu.