Asset Publisher Asset Publisher

Edukacja leśna...inaczej

14 placówek oświatowych, blisko 600 uczestników, 11 koordynatorów, 3 komisje konkursowe, leśnicy i szerokie grono ekspertów pracowało nad realizacją projektu edukacyjnego „Mała Akademia Leśna – 9 leśnych lekcji na 90 lat Lasów Państwowych”, towarzyszącego jubileuszowi 90 lat PGL Lasy Państwowe.

Projekt  stanowił nietypową – konkursową formę ewaluacji działalności edukacyjnej Nadleśnictwa Gryfino. Celem tegorocznej edycji było ukazanie wieloaspektowości lasu i leśnictwa w ujęciu interdyscyplinarnym – poprzez pracę w blokach tematycznych pozornie nie wiążących się z zagadnieniami przyrodniczymi. Tematyka poszczególnych kategorii projektu /9 leśnych lekcji/ dobrana została tak, aby stanowiła podsumowanie treści stanowiących tematykę zajęć dydaktycznych /terenowych, kameralnych/ jakie w ramach projektu prowadzone były od jesieni 2013 roku do maja 2014 roku przez gryfińskich leśników. Zajęcia odbywały się zarówno w Punkcie Przyrodniczo-Leśnym w Glinnej, placówkach oświatowych jak i bezpośrednio w terenie.

Treści zajęć dydaktycznych, usystematyzowane w poszczególnych kategoriach oraz zadania przeznaczone dla uczestników wiązały się z:

- kulturotwórczą rola lasu w  polskiej literaturze i folklorze /język polski - zadanie dla uczestników - "leśne" dyktando/

- wzbogacaniem zasobu słownictwa w nauce języka niemieckiego o zagadnienia związanie z lasem i leśnictwem /język niemiecki - zadanie dla uczestników – „Leśny słownik języka niemieckiego"/

- wzbogacaniem zasobu słownictwa w nauce języka angielskiego o zagadnienia związanie z lasem i leśnictwem /język angielski - zadanie - opowiadanie „Las leśnika Bartosza"/

- lasem i leśnictwem jako tematem przewodnim w nauce korzystania z narzędzi do tworzenia aplikacji multimedialnych /zadanie - film pod tytułem „Człowiek i las"/

- dziejami administracji Lasów Państwowych i struktur leśnictwa na przestrzeni 90 lat istnienia, historii Polski w kontekście kształtowania się struktur Lasów Państwowych i lesistości kraju /historia - zadanie – broszura,  informator „Historia leśnictwa polskiego"/

- rolą leśnika w gospodarowaniu polskim dobrem narodowym, znaczeniem lasu i drewna dla ludzi /wychowanie plastyczne - zadanie - praca plastyczna „Człowiek i las"/

- drewnem jego walorami technicznymi, obróbką i wykorzystaniem /wychowanie techniczne - zadanie – praca z wykorzystaniem drewna jako materiału przewodniego/

- odgłosami lasu i możliwością ich wykorzystania w tworzeniu utworów muzycznych /zadanie - ułożenie tekstu o treści związane z lasem do dowolnego podkładu muzycznego oraz zaprezentowanie go/

- ukazaniem lasu jako miejsca rekreacji i odpoczynku.

Lekcja „język polski" zmobilizowała 86 gimnazjalistów do podjęcia się niełatwej sztuki napisania dyktanda, którego treść - związana z rolą leśnika w gospodarowaniu zasobami leśnymi ułożona została przez eksperta z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Więcej o leśnym dyktandzie

Podsumowaniem lekcji „wychowanie fizyczne" był Bieg o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino, towarzyszący ogólnopolskiej akcji „Polska Biega", w której promowany jest zdrowy styl życia /biegamy dla przyjemności a nie na czas/. Bieg o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino był „lekcją" otwartą, do której oprócz uczestników projektu przyłączyli się mieszkańcy Gryfina i okolic /łącznie 250 osób/. Spotkaniu towarzyszyła akcja promocji drewna i jego wyrobów. Spośród uczestników, którzy pisemnie i prawidłowo odpowiedzieli na pytania związane z lasami, leśnictwem i drewnem wylosowane zostały pamiątkowe nagrody i nietypowy /bo drewniany/ puchar.

Więcej o Leśnym biegu o puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino

Finał projektu miał miejsce 6 czerwca b.r. i towarzyszył mu ostatni z etapów, którym było rozstrzygnięcie wyników w kategorii „muzyka". Uczestnicy zaprezentowali utwory muzyczne z samodzielnie napisanym „leśnym" tekstem w aranżacji własnych lub znanych podkładów muzycznych zainspirowanych odgłosami lasu. Płyta z nagraniami ukaże się już niebawem.

Zamysł edukacyjny – mimo że zakończony nie spocznie na dnie szuflady. Prace nagrodzone w kategoriach język niemiecki, angielski, historia, informatyka, stanowiące doskonałe, choć nietypowe pomoce dydaktyczne zostaną przekazane do czytelni Biblioteki Miejskiej w Gryfinie i bibliotek w placówkach oświatowych, biorących udział w projekcie. Wszystkie praca uczestników projektu zostaną zaprezentowane 23 lipca b.r. w sali wystawowej Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie.

Partnerzy strategiczni projektu  - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Miejski Ośrodek Sportu w Gryfinie, Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie, Biblioteka Miejska w Gryfinie, Gryfiński Dom Kultury.

Eksperci - dr Maria Kabata - Zakład Etnolingwistyki Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego /język polski/, Przemysław Lewandowski - szef ogólnopolskiego Festiwalu Miejsc i Podróży Włóczykij oraz studyjnego kina "Gryf" /informatyka/, Maria Zalewska - dyrektor Gryfińskiego Domu Kultury, Piotr Ostrowski - muzyk i kompozytor, instruktor w Gryfińskim Domu Kultury /muzyka/, Magdalena Semczyszyn - kierownik Referatu Badań Naukowych Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, Dawid Rembecki - członek Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gryfińskiej, kolekcjoner artefaktów historycznych /historia/, Paula Szuszkiewicz - lingwista, nauczyciel języka angielskiego /języka angielski/, Karina Tyła - instruktor plastyki w Gryfińskim Domu Kultury /plastyka/, Żaneta Nawrocka - lingwista, nauczyciel języka niemieckiego /język niemiecki/, Józef Moczuło - artysta rzeźbiarz /wychowanie techniczne/.

Lista finalistów:

Język polski:

I miejsce – Urszula Strugarek - Gimnazjum nr 1 w Gryfinie
II miejsce – Sandra Janiszewska - Gimnazjum w Chwarstnicy
III miejsce – Krzysztof Stempiński - Gimnazjum nr 1 Gryfinie

Język angielski:

I miejsce - Radosław Sieja - Gimnazjum w Chwarstnicy
II miejsce - Martyna Grymuła – Gimnazjum w Baniach
III miejsce - Iga Paszkiewicz - Gimnazjum nr 1 w Gryfinie

Język niemiecki:

I miejsce - Małgorzata Mlak – Szkoła Podstawowa w Widuchowej
II miejsce - Wiktor Jędrzejak – Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfinie
III miejsce - Bartosz Nędzarek –Szkoła Podstawowa nr 3 w Gryfinie

Wyróżnienie - Marcin Sztangierski – Szkoła Podstawowa w Baniach
Wyróżnienie - Jerzy Surdacki – Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfinie

Historia:

I miejsce - Maja Wiczkowska- Gimnazjum nr 1 w Gryfinie
II miejsce - Marta Kaciupa- Gimnazjum nr 1 w Gryfinie
III miejsce - Sandra Kisielewska – Gimnazjum w Baniach

Informatyka

I miejsce : Gimnazjum w Widuchowej - Marcin Witek, Marta Narożańska
II miejsce: Gimnazjum nr 1 w Gryfinie - Patrycja Poprawa, Patrycja Ścisłowska
III miejsce: Gimnazjum nr 1 w Gryfinie - Paulina Głodzik, Monika Wyrwicz, Michał Mędzin, Tomasz Gniazdowski, Greta Stołecka, Joanna Siwek

Ex aequo - Gimnazjum w Baniach - Martyna Kłonowska, Izabela Skąpska, Ewa Kotowicz

Wyróżnienie - Gimnazjum nr 1 w Gryfinie - Ewa Burda, Miszela Kałachurska, Aleksandra Wierzbowska

Plastyka

Kategoria klas I - III

I miejsce – Hania Sipiora – Szkoła Podstawowa w Widuchowej
II miejsce – Wojtek Piaskowski – Szkoła Podstawowa nr 3 w Gryfinie
III miejsce- Michał Kusiak - Szkoła Podstawowa nr 3 w Gryfinie

Kategoria klas IV – VI

I miejsce – Hubert Ksel - Szkoła Podstawowa w Widuchowej
II miejsce – Pola Masłoń – Szkoła Podstawowa w Baniach
III miejsce – Zuzanna Krakowiak – Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie

Wyróżnienia:

Karolina Stańko - Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie
Gabriela Drabik – Szkoła Podstawowa w Gardnie
Karolina Wojdyła – Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie
Kacper Wierszyłowski – Szkoła Podstawowa nr 3 w Gryfinie
Michał Felicki - Szkoła Podstawowa w Radziszewie
Wiktoria Durlej - Szkoła Podstawowa w Gardnie
Paulina Swacha – Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy
Julia Bryczkowska – Szkoła Podstawowa w Gardnie
Nikola Marciniak – Szkoła Podstawowa w Baniach

Wychowanie techniczne:

I miejsce – Gabriela Szejler – Szkoła Podstawowa w Widuchowej
II miejsce – Daniel Lewandowski – Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy
III miejsce- Daniel Linkiewicz – Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie
IV miejsce - Gabriel Jazukiewicz – Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie
IV miejsce - Oliwia Ciastko – Szkoła Podstawowa w Baniach

Wyróżnienia:

Gracjan Szymański – Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfinie
Zuzanna Ulas – Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie
Róża Zarzycka – Szkoła Podstawowa w Baniach
Aleksander Gembarowski – Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie
Paulina Dziubek – Szkoła Podstawowa w Baniach
Karolina Baryła – Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy
Kasia Bodys – Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie
Tymon Rozpędek – Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfinie
Krzysztof Sowiak - Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy
Nikola Marciniak –Szkoła Podstawowa w Baniach
Wojciech Kobziński – Szkoła Podstawowa w Widuchowej
Mateusz Przychoćko – Szkoła Podstawowa w Widuchowej
Przemysław Kulesza – Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie
Karolina Stańko – Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie
Jerzy Surdacki – Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfinie
Justyna Kiełbaśnik – Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie

Muzyka:

I miejsce - w Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfinie
Opiekun: Katarzyna Glińska – kl. II
Zofia Pawlikowska, Julia Karmanowicz, Zuzia Jastrząb, Angelika Piasecka, Natalia Markiewicz, Amelia Gatkowska

II miejsce - Szkoła Podstawowa w Radziszewie
Opiekun: Bożena Felicka – kl. II i III
Aleksandra Wilczyńska, Oliwia Bulińska, Paulina Mysiak, Agnieszka Kowalczyk, Oliwia Gajecka, Oliwia Najda

III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfinie
Opiekun:  Urszula Mróz – kl. III
Laura Inglot, Natalia Stańczyk, Alicja Kmiecińska, Hanna Kowalczyk, Nadia Kiełczewska, Oktawia Kaluba

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom wspierającym projekt.

Gratulujemy uczestnikom i finalistom.