Asset Publisher Asset Publisher

Informacja w sprawie zbioru nasion buka zwyczajnego w Puszczy Bukowej

W okresie jesiennym tj. od 1 października do ok. 30 listopada 2019 r. Nadleśnictwo Gryfino prowadzi w Puszczy Bukowej zbiór nasion buka zwyczajnego w wyselekcjonowanych, specjalnie do tego przeznaczonych drzewostanach nasiennych. Drzewostany te są oznaczone w terenie opaskami w kolorze żółtym (linia ciągła lub przerywana), wymalowanymi na pniach drzew wyznaczających ich granice.

Ze względu na technikę zbioru nasion polegającą na rozłożeniu w runie siatek raszlowych, na które następuje swobodny opad nasion, wstęp do tych drzewostanów objęty jest zakazem1. Związane jest to z potrzebą uniknięcia zniszczeń zarówno siatek jak i zbieranego materiału nasiennego.

Prosimy o respektowanie zakazu.

1 Podstawa prawna: Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r.  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129); art. 26, ust. 2, pkt 2.