Asset Publisher Asset Publisher

Kolejny apartament dla rybołowów :)

Pod czujnym okiem leśników i ornitologów z Komitetu Ochrony Orłów.

Leśnicy wraz z członkami Komitetu Ochrony Orłów realizują projekt „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce”.  Projekt obejmuje kilkanaście obszarów Natura 2000, w których rybołów jest przedmiotem ochrony i jednocześnie 40 nadleśnictw na północy kraju, w których prowadzone są działania. Realizatorzy projektu monitorują stanowiska gniazdowania ptaków, wzbogacają bazę lęgową, prowadzą badania i edukują.

Według ostatnich analiz populacja rybołowa w Polsce nieznacznie wzrasta w porównaniu do lat poprzednich.  W ubiegłym roku odnotowano aż 29 zajętych rewirów lęgowych (w 2017 roku było ich 24).  Do ich szacowania wykorzystano m.in. wyniki monitoringu terenowego wykonanego przez opiekunów stanowisk rybołowa na terenie poszczególnych nadleśnictw, biorących udział w projekcie, a także materiały zarejestrowane przez fotopułapki i kamery umieszczone przy gniazdach.  Widoczna jest również duża rozrodczość krajowej populacji, czyli większa liczba młodych opuszczających gniazda.

Istotnym elementem projektu, mającym na celu wzbogacanie stanowisk lęgowych rybołowów jest montaż sztucznych gniazd na słupach linii wysokiego napięcia oraz na drzewach. To metoda ochrony gatunku sprawdzona już w innych częściach Europy.

Na zdjęciu platforma dla rybołowa umieszczona na słupie wysokiego napięcia

 

Na terenie Nadleśnictwa Gryfino działania takie są realizowane od 2019 roku. W obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003, na słupach napowietrznych wysokiego napięcia Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (PSE) i Enea Operator zamontowane zostały już wszystkie, zaplanowane platformy z gniazdami (9 sztuk) - w tym dwie ostatnie w marcu b.r. Na nowych mieszkańców czeka już także 6 sztucznych gniazd na drzewach (z 10 zaplanowanych). W potencjalnych miejscach koncentracji rybołowów zamontowano również 2 szlabany, które ograniczą niezgodne z prawem poruszanie się pojazdów po drogach leśnych. Informacje o projekcie prezentowane są na tablicach edukacyjnych, umieszczonych w sąsiedztwie rowerowego Szlaku Bielika (lasy Nadleśnictwa Gryfino w Gminie Kołbaskowo).

Zakłada się, że efektem końcowym wszystkich działań w projekcie będzie wzrost populacji rybołowa o 20%, w stosunku do liczebności populacji w 2014 roku. Nawet, jeśli wszystkie sztuczne gniazda nie zostaną natychmiast zajęte przez rybołowa, zwiększą zdecydowanie dostępność bazy lęgowej, nie tylko dla rybołowów ale również dla innych gatunków ptaków szponiastych. 

Więcej o projekcie KLIKNIJ

Na zdjęciu platforma dla rybołowa na słupie wysokiego napięcia

Fotografie - Marcin Dziubak