Asset Publisher Asset Publisher

Nowa, wyjątkowa kolekcja roślin w Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej

Zapraszamy do odwiedzania nowej kolekcji roślin, którą udostępniliśmy Państwu w Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej im. prof. Jerzego Tumiłowicza.

To wyjątkowa i unikatowa kolekcja. Powstała w ramach projektu „Rośliny zielne, rzadkie i zagrożone Pomorza Zachodniego”, prowadzonego od 2019 roku przez Nadleśnictwo Gryfino i dr Krzysztofa Ziarnka - opiekuna naukowego projektu (współpraca Karolina Dąbska). Partnerem przedsięwzięcia jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Rośliny w kolekcji reprezentują gatunki zagrożone Pomorza Zachodniego, w tym szczególnie te, które pochodzą z rejonu Szczecina, Wzgórz Bukowych i Doliny Dolnej Odry. Wszystkie zostały rozmnożone z niewielkich ilości nasion pozyskanych ze stanowisk naturalnych (w sposób nie zagrażający trwałości populacji, a w przypadkach tego wymagających na podstawie stosownych zgód podmiotów odpowiedzialnych za ochronę zasobów naturalnych). Rośliny uprawiamy na specjalnie przygotowanych do tego celu rabatkach. To tzw. uprawa ex situ czyli poza miejscem ich naturalnego występowania, którą można prowadzić w ogrodach botanicznych. Celem naszego projektu jest namnażanie roślin w celu późniejszego wzmacniania ich populacji rosnących w naturze lub tworzenia dla nich stanowisk zastępczych. Prowadzone przez nas prace umożliwiają Państwu również zapoznanie się z tymi wyjątkowymi i pięknymi gatunkami. Każdy z nich oznaczony został etykietką na której znajduje się fotografia gatunku, jego nazwa, informacja o miejscu pochodzenia i zagrożeniach w naturze. Oficjalna prezentacja i omówienie wyników projektu miała miejsce 28 czerwca 2023 r. Uczestniczyli w niej: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Pan Andrzej Szelążek ze współpracownikami, Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego Pan Ryszard Mićko ze współpracownikami, Prezes Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego Pan prof. dr hab. Marcin Kubus,  Pan prof. dr hab. Grzegorz Nowak reprezentujący Prezydium Rady Naukowo Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcze Szczecińskie”, przedstawiciele nadleśnictw Kliniska  i Trzebież, wchodzących w skład LKP „Puszcze Szczecińskie” - Nadleśniczy Nadleśnictwa Kliniska Pan Ryszard Siarkiewicz-Hoszowski, Inżynier Nadzoru w Nadleśnictwie Trzebież Pani Marcelina Gosiewska oraz realizujący projekt - Pan dr Krzysztof Ziarnek i Pani Karolina Dąbska.

Dzięki doskonałej aklimatyzacji roślin w ogrodzie i ich bujnemu kwitnieniu przystąpimy niebawem do zbioru nasion. Posłużą one do utworzenia w sąsiedztwie założonych rabatek, półnaturalnych, wielogatunkowych muraw złożonych z gatunków rzadkich i zagrożonych pochodzenia lokalnego. Nasza kolekcja obejmuje obecnie 50 gatunków roślin i z każdym rokiem się powiększa.

Znajdziecie ją Państwo w najnowszej części ogrodu, około 100 metrów za drewnianą altaną z tarasem widokowym na staw (kierujemy się na koniec ogrodu, rabatki znajdują się tuż przy ogrodzeniu).