Asset Publisher Asset Publisher

Okresowy zakaz wstępu do lasów Nadleśnictwa Gryfino położonych w Gminie Kołbaskowo

Przyczyna - poważne uszkodzenia drzewostanów na skutek porywistych wiatrów.

Szanowni Państwo

Na skutek porywistych wiatrów, jakie miały miejsce w ostatnich tygodniach na terenie naszego regionu, doszło do strat w drzewostanach Nadleśnictwa Gryfino. Istotne uszkodzenia odnotowane zostały w lasach położonych na terenie Gminy Kołbaskowo (w pasie od miejscowości Pargowo do miejscowości Siadło Dolne). Wiele drzew zostało wywróconych lub złamanych przez wiatr. W niektórych miejscach występuje zagrożenie ze strony drzew zawieszonych na sobie lub obłamanych gałęzi znajdujących się w koronach drzew. Groźne mogą być również drzewa stojące z naderwanymi i przeciążonymi systemami korzeniowymi.

W związku z powyższym, mając na względzie Państwa bezpieczeństwo, na podstawie art. 35 oraz art. 26, ust. 3, pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ustawy o lasach, decyzją nr 5/22 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino z dnia 24 lutego 2022 r., wprowadzony został okresowy zakaz wstępu do lasów Nadleśnictwa Gryfino, obejmujący tereny leśne Leśnictwa Binowo na obszarze gminy Kołbaskowo (tj. lasy z terenu obrębów ewidencyjnych: Siadło Górne, Moczyły, Kamieniec i Pargowo w Gminie Kołbaskowo). Na mocy niniejszej decyzji okresowy zakaz wstępu do lasu obowiązuje od 24 lutego 2022 r. do 31 marca 2022 r.

Pomimo wysiłków zmierzających do usunięcia zagrożeń, do dnia 31 marca b.r. nie udało się w pełni uprzątnąć wszystkich powierzchni. W pasie od Pargowa do Siadła Dolnego udrożnione zostały główne szlaki komunikacyjne i wiele miejsc, w których wystąpiły największe uszkodzenia lasu. Jednak wiele drzew wywróconych, złamanych lub zawieszonych znajduje się jeszcze w sąsiedztwie dróg leśnych i w głębi kompleksu leśnego. Dlatego też, kierując się odpowiedzialnością za bezpieczeństwo użytkowników lasu, Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfino (na podstawie art. 35 oraz art. 26, ust. 3, pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach) podjął decyzję o przedłużeniu okresowego zakazu wstępu do lasu na terenie Gminy Kołbaskowo (lasy z terenu obrębów ewidencyjnych: Siadło Górne, Moczyły, Kamieniec i Pargowo w Gminie Kołbaskowo). Nowa decyzja nr 7/22 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino, z dnia 28 marca 2022 r., w sprawie okresowego zakazu wstępu do lasu obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 15 kwietnia 2022 r.

Uprzejmie prosimy o wyrozumiałość i powstrzymanie się od wypraw do lasów, objętych okresowym zakazem wstępu. Zwiększonymi siłami usuwamy wciąż zagrożenia spowodowane huraganami, tak aby od 16 kwietnia b.r. przywrócić Państwu możliwość wypoczynku na tym terenie.

Zasięg obszaru objętego okresowym wstępem do lasu na terenie Nadleśnictwa Gryfino przedstawiono na mapie - MAPA