Asset Publisher Asset Publisher

Podpisano list intencyjny w sprawie inwestycji wspólnej na terenie Powiatu Gryfińskiego

21 marca 2023 r. miało miejsce podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Powiatem Gryfińskim, a Nadleśnictwem Gryfino.

Dokument, stanowiący deklarację współpracy i pozyskania środków finansowych na przebudowę dwóch odcinków drogi powiatowej Szczecin – Binowo (nr 1350Z) podpisali: Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Wicestarosta Gryfiński Ewa Dudar i Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfino Arkadiusz Paleń. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy stanu istniejącej infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego.