Asset Publisher Asset Publisher

W lesie nadal sucho

Cztery jednostki straży pożarnej wspierane przez służbę patrolowo-gaśniczą nadleśnictwa i samolot leśnej bazy lotniczej uczestniczyły w gaszeniu pożaru w okolicach Krzywego Lasu, który wybuchł 1 czerwca.

Spaleniu uległo 0,30 ha poszycia leśnego. Dlatego ponownie apelujemy – bądźmy ostrożni. Brak opadów, które mogłyby poprawić sytuację sprawia, że w okolicznych lasach niemalże każdego dnia obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Przy tak wysuszonej ściółce ogień może strawić tysiące hektarów. Przypominamy, że używanie otwartego ognia w lasach, na terenach śródleśnych oraz w odległości mniejszej niż 100 metrów od granicy lasu jest niedozwolone. Rozniecanie ognisk dopuszczalne jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych i zabezpieczonych przez niekontrolowanym rozprzestrzenieniem się ognia. Tu jednak również obowiązuje zasada zachowania czujności, nadzoru nad płomieniem i niepozostawiania tlących się resztek po zakończeniu użytkowania .

Aktualną sytuację pożarową w lasach można śledzić na stronie internetowej Lasów Państwowych - www.lasy.gov.pl oraz Instytutu Badawczego Leśnictwa - bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/

ZAUWAŻYŁEŚ POŻAR - ALARMUJ - 998 LUB 112