Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Akty prawne i dokumenty powiązane

Wybrane akty prawne, związane z gospodarką zasobami przyrodniczymi na obszarze Nadleśnictwa Gryfino:

 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r.
  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2016 poz. 2134)

   
 2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U. 2016 poz. 2249)
   
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1348)
   
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183)
   
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408)
   
 6. Rozporządzenie nr 10/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 maja 2005 w sprawie Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa" (Dz.U. W. Z. z 2006 r., Nr 45, poz. 1052)
   
 7. Rozporządzenia nr 113/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 sierpnia 2006 w sprawie ustanowienia Planu ochrony dla Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa" (Dz.U. W. Z. z 2006 r., Nr 95, poz. 1777)
   
 8. Rozporządzenie nr 9/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 maja 2005 w sprawie Parku Krajobrazowego „Dolina Dolnej Odry" (Dz.U. W. Z. z 2006 r., Nr 45, poz. 1051)
   
 9. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2017r., poz. 2183
   
 10. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Płoni i Jezioro Miedwie PLH320006, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2017 r., poz. 13458
   
 11. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 6 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolna Odra PLH320037, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z 2016 r., poz. 4974
   
 12. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 27 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jeziora Wełtyńskie PLB320018, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2017 r., poz. 4339
   
 13. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Miedwie i okolice PLB320005, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2017 r., poz. 3567
   
 14. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wzgórza Bukowe PLH320020, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2017 r., poz. 3075