Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

headquarters Nadleśnictwo Gryfino
Nadleśnictwo Gryfino
91 416 20 71

ul. 1 Maja 4
74-100 Gryfino

 

Biuro Nadleśnictwa Gryfino jest czynne:
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 15.00


Pokaż Nadleśnictwo Gryfino na większej mapie

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfino
Arkadiusz Paleń
91 416 20 71
Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino
Daniel Pogorzelec
91 416 20 71
Główny Księgowy
Aneta Stańkowska
91 416 20 71
Inżynier Nadzoru
Marcin Rogalski
91 416 20 71
Inżynier Nadzoru
Małgorzata Kiryk
91 416 20 71

Dział Administracji

Karolina Pajewska
Sekretarz - sprawy ogólnoadministracyjne
phone-abbreviation: 91 416 20 71 wew. 671
Stanisław Kuśmider
Stanowisko ds. budowlanych
phone-abbreviation: 91 416 20 71 wew. 673
Monika Marcjasz
Stanowisko ds. administracyjnych
phone-abbreviation: 91 416 20 71 wew. 672
Małgorzata Mastalerz
Stanowisko ds. zamówień Publicznych
phone-abbreviation: 91 416 20 71 wew. 674

Dział Księgowy

Alicja Prusińska
Specjalista ds finansowo-księgowych
phone-abbreviation: 91 416 20 71 wew. 613
Joanna Zioło
Starszy Specjalista ds finansowo-księgowych
phone-abbreviation: 91 416 20 71 wew. 614
Sandra Pogorzelec
Specjalista ds. księgowych
phone-abbreviation: 91 416 20 71 wew. 616
Grażyna Chrost-Cielecka
Księgowa
phone-abbreviation: 91 416 20 71 wew. 612
Joanna Sienkiewicz
Księgowy
phone-abbreviation: 91 416 20 71 wew. 615

Kadry

Katarzyna Jędrzejak
Stanowisko ds. pracowniczych
phone-abbreviation: 91 416 20 71 wew. 131

Stanowisko ds. Informatyki i BHP

Adam Białek
Administracja SILP, BHP
phone-abbreviation: 91 416 20 71 wew. 571

Straż Leśna

Bartłomiej Bielski
Komendant Posterunku Straży Leśnej, Ochrona Danych Osobowych
phone-abbreviation: 91 416 20 71 wew. 221, +48 505 001025
Straż Leśna
phone-abbreviation: 91 416 20 71 wew. 222, +48 505 001 026

Gospodarka Leśna

Bartosz Piotrowski
Marketing i sprzedaż drewna
phone-abbreviation: 91 416 20 71 wew. 335, +48 505 001 065
Paweł Zioło
Pozyskanie drewna
phone-abbreviation: 91 416 20 71 wew. 336
Kalina Bełka
Hodowla lasu
phone-abbreviation: 91 416 20 71 wew. 332
Paweł Mendyk
Ochrona lasu, łowiectwo, ochrona p-poż
phone-abbreviation: 91 416 20 71 wew. 333
Joanna Gniffke
Grunty leśne, dzierżawy
phone-abbreviation: 91 416 20 71 wew. 331
Marcin Dziubak
Ochrona przyrody, Leśna Mapa Numeryczna
phone-abbreviation: 91 416 20 71 wew. 341
Lidia Kmiecińska
Ogród Dendrologiczny w Glinnej, turystyka, promocja, LKP, certyfikacja, rzecznik, fundusze zewnętrzne
phone-abbreviation: 91 416 20 71 wew. 334; kom. 505 001 041
Urszula Czapiewska
Edukacja leśna - LKP
phone-abbreviation: 91 416 20 71 wew. 338

Ogród Dendrologiczny w Glinnej, turystyka, promocja, Leśny Kompleks Promocyjny

Lidia Kmiecińska
Ogród Dendrologiczny w Glinnej, turystyka, promocja, LKP, certyfikacja, rzecznik, fundusze zewnętrzne
phone-abbreviation: 91 416 20 71 wew. 334, kom. 505 001 041
Urszula Czapiewska
Edukacja leśna, udostępnianie obiektów turystyczno-rekreacyjnych w Glinnej
phone-abbreviation: 91 416 20 71 wew. 338
Urszula Czapiewska
Informacje w sprawie udostępniania Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej i obiektów edukacyjnych
phone-abbreviation: 505 001 059

Przechowalnia Nasion w Pniewie

Stanisław Obitko
Leśniczy ds. lasów niepaństwowych i przechowalni nasion
phone-abbreviation: +48 91 416 12 09, 505 001 023