Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody na terenie Nadleśnictwa Gryfino

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2021 r. na gruntach w zarządzie LP było 11 711 pomników przyrody, z czego 9 tys. stanowiły pojedyncze drzewa, a 1426 grupy drzew.

Na terenie Nadleśnictwa Gryfino znajduje się 102 pomników przyrody, w tym:

  • 5 źródlisk
  • 10 głazów narzutowych
  • 1 pomnik ochrony powierzchniowej
  • 13 grup drzew
  • 73 pojedyncze drzewa.

Powierzchniowy pomnik przyrody Krzywy Las
W pobliżu Zespołu Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie, koło Gryfina (Leśnictwo Pniewo), znajduje się jedna z najciekawszych osobliwości przyrodniczych okolic Szczecina. Na powierzchni około 0,50 ha odnaleźć możemy skupisko osobliwie zdeformowanych sosen pospolitych (105 szt.). Najwięcej drzew z okazałymi krzywiznami pni zlokalizowanych jest w centralnej części obszaru (około 50-60). Pozostałe odnaleźć można wśród prawidłowo ukształtowanych sosen tworzących przyległy drzewostan. Pnie wszystkich krzywych drzew posiadają na wysokości od 10 do 50 cm nad ziemią charakterystyczne i zastanawiające pałąkowate wygięcia dochodzące do 3 m długości, ponad którymi drzewa prostują się pionowo ku górze. Wiek wszystkich drzew szacowany jest obecnie na około 88-90 lat. Las ten powstał prawdopodobnie na skutek celowej działalności człowieka hodującego krzywe drzewa do celów użytecznych. Wśród wielu głosów próbujących wytłumaczyć to dziwne i tajemnicze zjawisko nie brakuje jednak i tych, które skłonne są dopatrywać się tu działalności sił nadprzyrodzonych :-)...

KRZYWY LAS W TELEEKSPRESSIE