Web Content Display Web Content Display

Gratka dla miłośników surwiwalu i bushcraftu

Na tym obszarze można zanocować pod chmurką

UWAGA - WAŻNA INFORMACJA DLA KRZYSTAJĄCYCH Z OBSZARÓW PILOTAŻOWYCH - W lesie dłużej zanocujesz na legalu. Przedłużenie projektu dla miłośników bushcraftu i survivalu (do dnia 31.01.2021 r.)

INFORMUJEMY O UDOSTĘPNIENIU ANKIETY DLA OSÓB KORZYSTAJACYCH Z OBSZARU (załącznik nr 1 do regulaminu korzystania z obszaru pilotażowego na terenie Nadleśnictwa Gryfino)  - ANKIETA

Stosownie do Decyzji nr 155 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 października 2019 r. w sprawie uruchomienia pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal oraz wprowadzenia wzoru regulaminu korzystania z tych miejsc, zarządzeniem nr 54 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino z dnia 21 listopada 2019 r. udostępniony został na terenie Nadleśnictwa Gryfino obszar pilotażowy o powierzchni 251,73 ha w leśnictwie Binowo. Obejmuje zasięgiem oddziały leśne: 368 b, c, d, f, g, h, i, j, k, l; 371; 372; 373; 374; 377; 378; 379; 382. Od północy granicę obszaru stanowi droga leśna nieutwardzona, od wschodu droga leśna szutrowa, od zachodu i południa grunty rolne (mapa).
 

Każdy miłośnik surwiwalu i bushcraftu będzie mógł uprawiać swoje hobby bez obaw o naruszenie ustawy o lasach. Do celów pilotażu Lasy Państwowe wyznaczyły na terenie kraju 43 obszary o łącznej powierzchni ponad 65 tys. ha. Najmniejszy z nich liczy 224 ha, największy – 5371 ha. Warunkiem skorzystania jest stosowanie się do zapisów regulaminu, który obowiązuje w każdym nadleśnictwie, w którym wdrażany jest program pilotażowy.

Uwaga - ankieta dla użytkowników, stanowiąca załącznik nr 1  do regulaminu korzystania z obszaru pilotażowego na terenie Nadleśnictwa Gryfino - TUTAJ

Więcej o pilotażu w Lasach Państwowych

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o leśnym surwiwalu przeczytaj…LEŚNY SURVIVAL :-)

 

Mapa obszarów pilotażowych (dostępna również: www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy)
Zapraszamy do korzystania z aplikacji mobilnej Banku Danych o Lasach