Asset Publisher Asset Publisher

PEFC

PEFC

W roku 2011 lasy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie poddane zostały certyfikacji w systemie PEFC i uzyskały kolejne potwierdzenie o prowadzeniu gospodarki leśnej w sposób trwały i zrównoważony.
Certyfikat PEFC jest weryfikowany w wyniku przeprowadzanych audytów okresowych, które pozwalają sprawdzić system prowadzonej gospodarki leśnej. Certyfikat dobrej gospodarki leśnej wg systemu PEFC o numerze: PEFC-17/0618 ważny jest do dnia 13 listopada 2020 r.

 

Resources to get