Gratka dla miłośników surwiwalu i bushcraftu

O programie "Zanocuj w lesie"

Nadleśnictwo  Gryfino należy do jednego z 46, które w 2019 przystąpiły do pilotażu obszarów przeznaczonych do uprawiania bushcraftu i surwiwalu. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”. 

Obszar Programu "Zanocuj w lesie" na terenie Nadleśnictwa Gryfino:

Lokalizacja obszaru widoczna jest również na mapie Banku Danych o Lasach (KLIKNIJ) oraz z poziomu aplikacji Mbdl, którą można pobrać na urządzenie przenośne.

Zanim udasz się na wyprawę koniecznie zapoznaj się z:

- regulaminem korzystania z obszaru

- mapą okresowego zakazu wstępu do lasu (KLIKNIJ) Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem

- zasadami bezpiecznego korzystania z lasu (KLIKNIJ). Polecamy również film - (KLIKNIJ)

- z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze (w przypadku, gdy będą one realizowane informację publikować będziemy na stronie www.gryfino.szczecin.lasy.gov.pl, zakładka Turystyka/Program „Zanocuj w lesie”). Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu.

- W przypadku, gdy na obszarze objętym Programem „Zanocuj w lesie” będą planowane polowania zbiorowe informację o terminach będziemy publikować na stronie www.gryfino.szczecin.lasy.gov.pl, zakładka Turystyka/Program „Zanocuj w lesie”.

Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza oraz przesłanie go na adres gryfino@szczecin.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Uwaga - zgodnie z zapisami regulaminu korzystania z obszaru objętego Programem „Zanocuj w lesie” na terenie Nadleśnictwa Gryfino (punkt 16) dopuszcza się tu używanie kuchenek gazowych pod następującymi warunkami:
a) Sprawdź obowiązujące w danym dniu zagrożenie pożarowe, dwukrotnie w ciągu dnia. Zagrożenie pożarowe jest aktualizowane w ciągu dnia o godz. 10:00 i 14:00. Sprawdzisz je na stronie http://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/ lub https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy - wybierając w menu „Mapy BDL /„Mapa zagrożenia pożarowego”. W przypadku dużego zagrożenia (3. „czerwony” stopień) używanie kuchenek jest zabronione!
b) używanie kuchenek dozwolone jest tylko pod stałym nadzorem, gwarantującym zabezpieczenie przed ewentualnym powstaniem pożaru
c) zabronione jest używanie kuchenek na glebach torfowych, w młodnikach i drzewostanach w których wysokość koron drzew znajduje się poniżej 5 m od ziemi oraz na powierzchniach leśnych porośniętych wysokimi trawami i wrzosem.

Kontakt do koordynatorów programu w nadleśnictwie: Lidia Kmiecińska, tel. kom. 505 001 041 i Marcin Dziubak – tel. kom. 505 001 036

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o leśnym surwiwalu przeczytaj…LEŚNY SURVIVAL :-)

Materiały do pobrania:

1. Zarządzenie nr 21/21 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia programu „Zanocuj w lesie” oraz regulaminu korzystania z udostępnionego obszaru na terenie Nadleśnictwa Gryfino

2. Zarządzenie nr 31/22 Nadlesniczego Nadleśnictwa Gryfino z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/21 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia programu „Zanocuj w lesie” oraz regulaminu korzystania z udostępnionego obszaru na terenie Nadleśnictwa Gryfino

3. Mapa obszaru - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/21 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia programu „Zanocuj w lesie” oraz regulaminu korzystania z udostępnionego obszaru na terenie Nadleśnictwa Gryfino

4. Regulamin obszaru - załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 21/21 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia programu „Zanocuj w lesie” oraz regulaminu korzystania z udostępnionego obszaru na terenie Nadleśnictwa Gryfino

5. Formularz zgłoszenia - załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 21/21 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia programu „Zanocuj w lesie” oraz regulaminu korzystania z udostępnionego obszaru na terenie Nadleśnictwa Gryfino

Życzymy miłego pobytu i niezapomnianych wrażeń.