Lista aktualności Lista aktualności

Prace w Krzywym Lesie

Nadleśnictwo Gryfino informuje, że w dniu 12 stycznia 2021 roku na terenie powierzchniowego pomnika przyrody Krzywy Las odbędą się prace polegające na usunięciu dwóch obumarłych drzew (sosny zwyczajne - 1 szt. prawidłowo ukształtowana, 1 szt. z deformacją), stanowiących zagrożenie dla osób odwiedzających obiekt. Usunięte drzewa zostaną pozostawione do naturalnego rozkładu na terenie Krzywego Lasu.

Obszar Krzywego Lasu podlega stałym przeglądom, w trakcie których weryfikuje się m.in. żywotność rosnących tu drzew, i ocenę ewentualnego zagrożenia dla ruchu turystycznego, związanego z możliwością obłamywania się uschniętych wierzchołków, konarów bocznych lub obalania się całych drzew (nie tylko „krzywych sosen” ale również innych drzew, prawidłowo ukształtowanych, które rosną na powierzchni stanowiącej pomnik przyrody). W przypadku zaobserwowania zagrożenia drzewa takie lub ich fragmenty są usuwane i pozostawiane do naturalnego rozkładu na terenie pomnika. Działanie to jest to zgodne z ustawą o ochronie przyrody, której art. 45 ust. 2 pkt 4 mówi o możliwości ingerencji w pomnik przyrody w sytuacji gdy stanowi on zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.

Z uwagi na wiek oraz genezę powstania drzewa tworzące pomnik przyrody wykazują i będą wykazywać tendencję do zamierania. To naturalny proces. Przypominamy, że już niebawem, zgodnie z projektem rewitalizacji obiektu w jego pobliżu założone zostaną dwie 10 arowe powierzchnie zastępcze dla starzejącego się drzewostanu Krzywego Lasu. Na powierzchniach prowadzone będą próby odtworzenia krzywizn drzew, poprzez naśladowanie sposobów, jakie wykorzystali protoplaści tworzący niegdyś ten niezwykły dziś pomnik przyrody. Drugim z planowanych sposobów będzie wysianie nasion pozyskanych z drzew Krzywego Lasu i obserwacja ewentualnych powtórzeń cech u potomstwa.

Wszystko po to, aby zachować ciągłość istnienia tej niezwykłej atrakcji na turystycznej mapie Polski.

Krzywy Las wciąż intryguje - trochę faktów i ciekawostek (KLIK)