Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Krzywy Las

Powierzchniowy pomnik przyrody Krzywy Las

W pobliżu Zespołu Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie, koło Gryfina (Leśnictwo Pniewo), znajduje się jedna z najciekawszych osobliwości przyrodniczych okolic Szczecina. Na powierzchni około 0,50 ha odnaleźć możemy skupisko osobliwie zdeformowanych sosen pospolitych (105 szt.). Najwięcej drzew z okazałymi krzywiznami pni zlokalizowanych jest w centralnej części obszaru (około 50-60). Pozostałe odnaleźć można wśród prawidłowo ukształtowanych sosen tworzących przyległy drzewostan. Pnie wszystkich krzywych drzew posiadają na wysokości od 10 do 50 cm nad ziemią charakterystyczne i zastanawiające pałąkowate wygięcia dochodzące do 3 m długości, ponad którymi drzewa prostują się pionowo ku górze. Wiek wszystkich drzew szacowany jest obecnie na około 88-90 lat. Las ten powstał prawdopodobnie na skutek celowej działalności człowieka hodującego krzywe drzewa do celów użytecznych. Wśród wielu głosów próbujących wytłumaczyć to dziwne i tajemnicze zjawisko nie brakuje jednak i tych, które skłonne są dopatrywać się tu działalności sił nadprzyrodzonych :-)...

Pomnik przyrody"Krzywy Las" - lokalizacja