Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

W zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Gryfino zlokalizowane są lasy, które nie stanowią własności Skarbu Państwa. Bezpośredni nadzór nad tymi lasami sprawowany jest przez właściwe terytorialnie starostwa powiatowe. Zadania z zakresu gospodarki leśnej prowadzone są w nich w oparciu o Inwentaryzacje Stanu Lasu oraz Uproszczone Plany Urządzenia Lasu.

Foto Lidia Kmiecińska

Nadleśnictwo Gryfino sprawuje nadzór nad ponad 300 ha lasów niepaństwowych położonych na terenie powiatu gryfińskiego oraz nad blisko 40 ha powiecie polickim. Zgodnie z zapisami zawartymi w Ustawie o Lasach sprawuje funkcje doradczą dla właścicieli lasów oraz opiniodawczą na etapie sporządzania Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu.


Kontakt w sprawie lasów niepaństwowych, nad którymi nadzór sprawuje Nadleśnictwo Gryfino - Stanisław Obitko - tel. kom. 505 001 023