Asset Publisher Asset Publisher

Użytkowanie lasu w Nadleśnictwie Gryfino

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Foto Zbyszek Pajewski

Rozmiar pozyskania drewna określony jest każdorazowo w planie urządzenia lasu jako tzw. etat cięć. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach (tzw. zapas na pniu). Dzięki temu, że pobór drewna z lasu jest niższy niż jego przyrost w tym samym okresie - następuje wciąż stały wzrost jego zasobów. W Polsce pozyskuje się ok. 55 procent przyrostu. Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,049 mld metrów sześciennych drewna. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Gryfino na lata 2017-2026 przewiduje pozyskanie drewna w ilości nie większej niż 1 053 684 metrów sześciennych grubizny netto.

W przypadku drzewostanów Puszczy Bukowej zapas drewna na pniu czyli objętość drzew (w nomenklaturze leśnej zwana również miąższością) według stanu na początek 2017 roku wynosił 3 272 721 metrów sześciennych. W Planie Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Gryfino na lata 2017-2026  zaplanowano tu pozyskanie drewna na poziomie 58 388 metrów sześciennych rocznie.

Dla porównania:
- w roku 2000 pozyskano w Puszczy Bukowej 1,77% zapasu,
- w roku 2010 - 1,79 % zapasu
- w roku 2015 - 1,61 % zapasu
- a w roku 2016 - 1,94 %

Foto Zbyszek Pajewski

Foto Zbyszek Pajewski

Pozyskane w lasach drewno pochodzi z:
- cięć rębnych – czyli usuwania z lasu drzew „dojrzałych", np. w celu umożliwienia wzrostu młodemu pokoleniu drzew uzyskanemu w wyniku odnowienia naturalnego (np. na terenie Puszczy Bukowej)
- cięć pielęgnacyjnych w okresie wzrostu drzew, polegających na usuwaniu z lasu tych, które są osłabione lub za sprawą innych przyczyn (np. nieprawidłowego wzrostu) wpływają niekorzystnie na inne, rosnące w sąsiedztwie
- cięć niezaplanowanych, które są np. konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.

W lesie pracuje coraz więcej maszyn, takich jak harwestery i forwardery. Podnoszą one ergonomię i wydajność prac związanych z pozyskaniem drewna. Maszyny te są własnością jednostek LP lub zakładów usług leśnych, wykonujących zadania na zlecenie LP.

Pozyskanie drewna przy użyciu specjalistycznego sprzętu /harvester/. Foto Cezary Florek

Nowoczesne maszyny gwarantują sprawny załadunek i wywózkę drewna. Foto Cezary Florek