Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe na terenie Nadleśnictwa Gryfino

Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne.

„Zaleskie Łęgi” - cenny ekosystem lasów bagiennych, mający szczególne znaczenie dla zachowania i ochrony rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy utworzony został Rozporządzeniem nr 1/2001 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 lutego 2001 r. Jego powierzchnia całkowita wynosi 71,58 ha (w tym na terenie Nadleśnictwa Gryfino 71,54 ha).

„Park Leśny w Strudze” - celem utworzenia obiektu jest ochrona i odtworzenie wartości estetycznych i przyrodniczych wyjątkowo cennego krajobrazu naturalnego w dolinie rzeki Płoni. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Park Leśny w Strudze" o powierzchni 12,59 ha, został utworzony na mocy Uchwały X/287/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 11 czerwca 2007 r. Obejmuje zasięgiem niewielką powierzchnię na teenie Nadlesnictwa Gryfino (0,06 ha).