Web Content Display Web Content Display

Headquarters Nadleśnictwo Gryfino
Nadleśnictwo Gryfino
91 416 20 71

ul. 1 Maja 4
74-100 Gryfino

 

Biuro Nadleśnictwa Gryfino jest czynne:
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 15.00


Pokaż Nadleśnictwo Gryfino na większej mapie

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfino
Arkadiusz Paleń
91 416 20 71
Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino
Daniel Pogorzelec
91 416 20 71
Główny Księgowy
Krystyna Rzeszutek
91 416 20 71
Inżynier Nadzoru
Marek Woś
91 416 20 71
Inżynier Nadzoru
Marcin Łuczak
91 416 20 71

Dział Administracji

Karolina Pajewska
Sekretarz - sprawy ogólnoadministracyjne
Phone number: 91 416 20 71 wew. 671
Stanisław Kuśmider
Stanowisko ds. budowlanych
Phone number: 91 416 20 71 wew. 673
Monika Marcjasz
Stanowisko ds. administracyjnych
Phone number: 91 416 20 71 wew. 672
Magdalena Szczerba
Specjalista ds. Zamówień Publicznych
Phone number: 91 416 20 71 wew. 674

Dział Księgowy

Karolina Borkowska
Pracownik ds. księgowych - faktury /z wyłączeniem faktur za drewno/
Phone number: 91 416 20 71 wew. 613
Joanna Zioło
Pracownik ds. księgowych - płace
Phone number: 91 416 20 71 wew. 614
Anna Smykowska
Pracownik ds. księgowych - kasa, gospodarka towarowa, fakturowanie sprzedaży drewna
Phone number: 91 416 20 71 wew. 600
Sandra Pogorzelec
Pracownik ds. księgowych
Phone number: 91 416 20 71 wew. 616
Grażyna Chrost-Cielecka
Pracownik ds. księgowych
Phone number: 91 416 20 71 wew. 616
Łukasz Gumowski
Pracownik ds. księgowych
Phone number: 91 416 20 71 wew. 616

Kadry

Katarzyna Jędrzejak
Stanowisko ds. pracowniczych
Phone number: 91 416 20 71 wew. 131

Stanowisko ds. Informatyki i BHP

Adam Białek
Administracja SILP, BHP
Phone number: 91 416 20 71 wew. 571

Straż Leśna

Marcin Rogalski
Starszy Strażnik Leśny, Komendant Posterunku Straży Leśnej
Phone number: 91 416 20 71 wew. 221, +48 505 001025
Bartłomiej Bielski
Strażnik Leśny, Ochrona Danych Osobowych
Phone number: 91 416 20 71 wew. 222, +48 505 001 026

Gospodarka Leśna

Bartosz Piotrowski
Marketing i sprzedaż drewna
Phone number: 91 416 20 71 wew. 335, +48 505 001 065
Paweł Zioło
Pozyskanie drewna
Phone number: 91 416 20 71 wew. 336
Kalina Bełka
Hodowla lasu
Phone number: 91 416 20 71 wew. 332
Paweł Mendyk
Ochrona lasu, łowiectwo, ochrona p-poż
Phone number: 91 416 20 71 wew. 333
Joanna Kowalczyk
Grunty leśne, dzierżawy
Phone number: 91 416 20 71 wew. 331
Marcin Dziubak
Ochrona przyrody, Leśna Mapa Numeryczna
Phone number: 91 416 20 71 wew. 341
Lidia Kmiecińska
Ogród Dendrologiczny w Glinnej, turystyka, promocja, LKP, certyfikacja, rzecznik, fundusze zewnętrzne
Phone number: 91 416 20 71 wew. 334; kom. 505 001 041
Urszula Czapiewska
Edukacja leśna - LKP
Phone number: 91 416 20 71 wew. 338

Ogród Dendrologiczny w Glinnej, turystyka, promocja, Leśny Kompleks Promocyjny

Lidia Kmiecińska
Ochrona przyrody, turystyka, promocja, LKP, rzecznik, certyfikacja, fundusze zewnętrzne
Phone number: 91 416 20 71 wew. 334, kom. 505 001 041
Urszula Czapiewska
Edukacja leśna, udostępnianie obiektów turystyczno-rekreacyjnych w Glinnej
Phone number: 91 416 20 71 wew. 338
Urszula Czapiewska
Informacje w sprawie udostępniania Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej i obiektów edukacyjnych
Phone number: 505 001 059

Przechowalnia Nasion w Pniewie

Stanisław Obitko
Nasiennictwo leśne
Phone number: +48 91 416 12 09, 505 001 023