Lasy nadleśnictwa

Wpływ łagodnego, atlantyckiego klimatu i urozmaicona rzeźba terenu sprawiają, że obszar nadleśnictwa charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem bogactwa przyrodniczego. Doskonałe warunki klimatyczne i siedliskowe wpływają również na jakość i zasobność gospodarczą tutejszych drzewostanów. Godzenie działań gospodarki leśnej i respektowanie potrzeb związanych z ochroną zasobów przyrodniczych sprawiają, że gryfińskie lasy dobrze spełniają niezbędne funkcje środowiskowe i społeczne, pozostając jednocześnie producentem drewna - surowca nadal niezastąpionego w wielu dziedzinach życia i gospodarki.

Polskie lasy

Poland is in the European lead, while concerning the area of all forests. They cover about 29,2 % of the country territory, and grow within the area of 9,1 million hectares. The overwhelming majority of the forests is state owned, of which almost 7,6 million hectares are managed by the State Forests National Forest Holding..

PGL Lasy Państwowe

The State Forests National Forest Holding is the largest organisation in the European Union managing forests, which belong to the State Treasury and celebrating its 90 anniversary this year.