Krzywy Las

Powierzchniowy pomnik przyrody Krzywy Las

W pobliżu Zespołu Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie, koło Gryfina (Leśnictwo Pniewo), znajduje się jedna z najciekawszych osobliwości przyrodniczych okolic Szczecina. Na powierzchni około 0,30 ha (w tym najliczniej na terenie pomnika przyrody) odnaleźć możemy skupisko około 50 osobliwie zdeformowanych sosen pospolitych. Pojedyncze "krzywe" drzewa rosną również w sąsiedztwie pomnika - wśród prawidłowo ukształtowanych sosen tworzących przyległy drzewostan. Pnie wszystkich krzywych drzew posiadają na wysokości od 10 do 50 cm nad ziemią charakterystyczne i zastanawiające pałąkowate wygięcia dochodzące do 3 m długości, ponad którymi drzewa prostują się pionowo ku górze. Wiek wszystkich drzew szacowany jest obecnie na około 88-90 lat. Las ten powstał prawdopodobnie na skutek celowej działalności człowieka hodującego krzywe drzewa do celów użytecznych. Wśród wielu głosów próbujących wytłumaczyć to dziwne i tajemnicze zjawisko nie brakuje jednak i tych, które skłonne są dopatrywać się tu działalności sił nadprzyrodzonych :-)...

Pomnik przyrody"Krzywy Las" - lokalizacja