Lista aktualności Lista aktualności

Śnieg w maju? ;-)

Zdarza się choć na Pomorzu Zachodnim niezmiernie rzadko, Patrząc jednak na zasnute białymi płatkami śródleśne zbiorniki można odnieść takie wrażenie.

Wszystko za sprawą kwitnącej okrężnicy bagiennej, której białe kwiatki unoszą sią nad taflą wody niczym tysiące motyli. Wiele jest takich miejsc w Puszczy Bukowej. Jedne naturalne, inne jak to na zdjęciu unaturalnione przez wyłączenie z użytkowania drzewostanu, w którym rządy objęła woda. W takich leśnych zakątkach przyroda gospodaruje po swojemu goszcząc co roku liczne płazy odbywające tu swoje gody.


Drzewostany na siedliskach podmokłych i wilgotnych włączone zostały do sieci ekosystemów referencyjnych. To powierzchnie wytypowane w drodze konsultacji społecznych i oddane całkowicie we władanie natury. Uciekającą z niektórych miejsc wodę zdarzało się blokować ot tak, prozaicznym wałkiem drewna. W innych "wodolubnych" zakątkach powstawały groble, progi i zastawki stabilizaujące warunki hydrologiczne. Przykład? Jedno z puszczańskich torfowisk, na którym nadleśnictwo wykonało prog spowalniający odpływ życiodajnej wody1. To realizacja wytycznych zawartych w planie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wzgórza Bukowe PLH 320020 i nie jedyne, zgodne z dokumentem prace, w ramach których szczególną opieką otacza się tutejsze śródleśne torfowiska. Inny z projektów pod nazwą „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód (PZO SZOW)” koordynowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie i realizowany we współpracy z nadleśnicwem pozwolił na usunięcie z torfowisk w Puszczy Bukowej zbędnych drzew i krzewów, których obecność zakłóca stosunki wodne w zasięgu tych siedlisk.


Jednym ze szczególnych hydrowyzwań ;-), z którymi przyszło nam się zmierzyć była nierozwikłana do dziś hydrozagadka pewnej grobli. Pewnego letniego popołudnia postawiła nas na nogi wiadomość o katastrofie na jeziorze Piasecznik Mały. Woda hucząc przelewała się wąwozem do położonego poniżej Piasecznika Wielkiego. Obniżający się gwałtownie poziom lustra w jeziorze zagroził sielankowemu życiu w jego przybrzeżnej strefie. Wspólnie z miłośnikami puszczy stanęliśmy szybko do przerzucania worków z piachem, udeptywania, taszczenia drewnianych belek, gubienia kaloszy :-) i łatania czym się dało. Oby... się tylko udało (no i się udało :-)) Po kilku tygodniach w miejscu tymczasowego zabezpieczenia nadleśnictwo wybudowało solidną i umocnioną kamieniami groblę. Życie w zbiorniku powróciło z czasem do równowagi, a grobla "wrośnięta" już na dobre w krajobraz strzeże do dziś tego magicznego zakątka. Luuubimy wodę :)

1 „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Piasecznki Mały fot. Zbyszek Pajewski