Asset Publisher Asset Publisher

Krzywy Las przeżywa prawdziwe oblężenie więc przypominamy i apelujemy

Niewielki skrawek lasu w okolicach Gryfina nazywany „Krzywym Lasem” (będący powierzchniowym pomnikiem przyrody) cieszy się w ostatnich tygodniach ogromnym zainteresowaniem odwiedzających.

Przypominamy zatem ważne i obowiązujące zasady dotyczące pobytu na obszarach leśnych (w Krzywym Lesie również) oraz te, które odnoszą się bezpośrednio do tego obiektu:

- "Krzywe drzewa" są objęte ochroną (stanowią pomnik przyrody). Obowiązuje zatem zakaz ich uszkadzania, a tym samym wchodzenia i siadania na ich pniach. Z uwagi na wiek oraz genezę powstania, drzewa te wykazują i będą wykazywać tendencję do zamierania. To naturalny proces. Stąd też niezwykle ważne jest respektowanie zakazu wchodzenia na nie, bo powoduje to ich dodatkowe osłabianie.

- Na terenie Krzywego Lasu nie można wznosić budowli z resztek pni i gałęzi pozostawionych tu do naturalnego rozkładu. Takie prowizoryczne budowle są nietrwałe i niezwykle niebezpieczne, zwłaszcza dla dzieci, które wchodzą do środka i są narażone na niebezpieczeństwo w związku z zagrożeniem zawalenia się konstrukcji. Obszar Krzywego Lasu podlega stałym przeglądom, w trakcie których weryfikuje się m.in. żywotność rosnących tu drzew, i ocenę ewentualnego zagrożenia dla ruchu turystycznego, związanego z możliwością obłamywania się uschniętych wierzchołków, konarów bocznych lub obalania się całych drzew (nie tylko „krzywych sosen” ale również innych drzew, prawidłowo ukształtowanych, które rosną na powierzchni stanowiącej pomnik przyrody). W przypadku zaobserwowania zagrożenia takie drzewa lub ich fragmenty są usuwane i pozostawiane do naturalnego rozkładu na terenie pomnika. Działanie to jest to zgodne z ustawą o ochronie przyrody, której art. 45 ust. 2 pkt 4 mówi o możliwości ingerencji w pomnik przyrody w sytuacji, gdy stanowi on zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Stąd też apelujemy o nieprzenoszenie pozostawionych fragmentów drzew i niewznoszenie z nich żadnych budowli.

- W lasach obowiązuje zakaz poruszania się pojazdami silnikowymi1. Są odstępstwa od tego zakazu wskazane w art. 29 ustawy o lasach ale nie dotyczą one ruchu turystycznego. Zatem – NA TEREN LEŚNY I DO KRZYWEGO LASU NIE MOŻNA WJEŻDŻAĆ POJAZDAMI SILNIKOWYMI. Pojazdy należy pozostawić w sąsiedztwie Krzywego Lasu, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i z poszanowaniem dla innych gości odwiedzających Krzywy Las i mieszkańców bloku sąsiadującego z obiektem

Samochód w lesie – przeczytaj TUTAJ (kliknij)

- W lasach obowiązuje zakaz puszczania psów luzem2. Pupile muszą zatem pozostać na smyczy.

- W lasach obowiązuje również zakaz śmiecenia3, więc wszystkie odpadki prosimy wrzucać do kosza znajdującego się w Krzywym Lesie, lub zabrać z powrotem ze sobą. Prace porządkowe na terenie Krzywego Lasu i w jego okolicach prowadzimy dwukrotnie w ciągu tygodnia, lecz mimo to wciąż odnajdujemy ogromne ilości porzuconych tam drobnych i większych odpadków. Będziemy zobowiązani za wsparcie nas w utrzymaniu porządku nie tylko na terenie Krzywego Lasu ale również w jego sąsiedztwie i na drodze, która do atrakcji prowadzi.

Planując wycieczkę do Krzywego Lasu rozważcie Państwo, jeśli macie taką możliwość odwiedziny tego miejsca w dni powszednie, gdy gości jest tu zdecydowanie mniej.

Dokładamy wszelkich starań aby Państwa pobyt na terenie Krzywego Lasu był bezpieczny i komfortowy. Prosimy o przestrzeganie zasad wypoczynku w tym niezwykłym leśnym zakątku.

Przypominamy, również, że zgodnie z projektem rewitalizacji Krzywego Lasu, realizowanym przez Nadleśnictwo Gryfino, Gminę Gryfino i Polską Grupę Energetyczną w pobliżu tego wyjątkowego pomnika przyrody założone zostaną dwie powierzchnie zastępcze. Na jednej z nich prowadzone będą próby odtworzenia krzywizn drzew, poprzez naśladowanie sposobów, jakie prawdopodobnie wykorzystali twórcy istniejących dziś niezwykłych, pałakowatych wygięć sosnowych pni. Drugim z planowanych sposobów będzie wysianie nasion pozyskanych z drzew Krzywego Lasu i obserwacja ewentualnych powtórzeń cech u potomstwa. Projekt rewitalizacji zakłada również m.in. budowę parkingu oraz nowej infrastruktury turystycznej.

FILM O KRZYWYM LESIE - TUTAJ (KLIKNIJ)

WIĘCEJ O KRZYWYM LESIE PISALIŚMY – TUTAJ I TUTAJ (KLIKNIJ)

WIĘCEJ O PROJEKCIE REWITALIZACJI KRZYWEGO LASU – TUTAJ I TUTAJ

 

1 art. 29 ustawy o lasach; art. 161 kodeksu wykroczeń

2 art. 30 ustawy o lasach; art 162 kodeksu wykroczeń

3 art. 30 ustawy o lasach; art. 166 kodeksu wykroczeń