Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie Ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Gryfino realizuje szereg projektów opartych na partnerstwie z podmiotami i instytucjami o zbliżonym profilu działalności przy zaangażowaniu środków pochodzących z różnych źródeł finansowania

Galeria zdjęć

Foto - Lidia Kmiecińska