Asset Publisher Asset Publisher

Położenie Nadleśnictwa Gryfino

Nadleśnictwo Gryfino położone jest w województwie zachodniopomorskim, na terenie powiatów: gryfińskiego, pyrzyckiego, polickiego oraz Miasta Szczecin. Od północy graniczy z miastem Szczecin, od południowego wschodu z miejscowością Pyrzyce, od południowego zachodu z miejscowością Widuchowa, a od zachodu z granicą państwa. Nadleśnictwo sprawuje zarząd nad obszarem o powierzchni ponad 18 845 ha.

W topografii nadleśnictwa wyróżniają się dwa zdecydowanie odmienne przyrodniczo i gospodarczo obręby: położony na południu obręb Gryfino, na którym dominują lasy sosnowe, liczne bagna oraz jeziora (w tym Jezioro Wełtyńskie i Steklno) oraz obręb Rozdoły obejmujący pasmo Wzgórz Bukowych z Puszczą Bukową.