Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody na terenie Nadleśnictwa Gryfino

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2016 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,6 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Na terenie Nadleśnictwa Gryfino znajduje się 109 pomników przyrody, w tym:

  • 5 źródlisk
  • 10 głazów narzutowych
  • 1 pomnik ochrony powierzchniowej
  • 13 grup drzew
  • 80 pojedynczych drzew.

Najciekawsze pomniki przyrody to:

Powierzchniowy pomnik przyrody Krzywy Las
W pobliżu Zespołu Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie, koło Gryfina (Leśnictwo Wełtyń), znajduje się jedna z najciekawszych osobliwości przyrodniczych okolic Szczecina. Na powierzchni niespełna 2 ha odnaleźć możemy skupisko około 100 osobliwie zdeformowanych sosen pospolitych. Pnie wszystkich drzew posiadają na wysokości od 10 do 50 cm nad ziemią charakterystyczne i zastanawiające pałąkowate wygięcia dochodzące do 3 m długości, ponad którymi drzewa prostują się pionowo ku górze. Wiek wszystkich drzew szacowany jest obecnie na około 75 lat. Las ten powstał prawdopodobnie na skutek celowej działalności człowieka hodującego krzywe drzewa do celów użytecznych (prawdopodobnie - kłonice do wozów, elementy sań rogatych). Wśród wielu głosów próbujących wytłumaczyć to dziwne i tajemnicze zjawisko nie brakuje jednak i tych, które skłonne są dopatrywać się tu działalności sił nadprzyrodzonych...

KRZYWY LAS W TELEEKSPRESSIE