Wydarzenia Wydarzenia

Kamienie zamiast…smartphona

Nowy system oznakowania turystycznego ułatwia odkrywanie piękna Puszczy Bukowej.

W jego skład wchodzą 52 kamienne drogowskazy oraz mapy turystyczne rozmieszczone przy głównych arteriach komunikacyjnych, przy miejscach postoju pojazdów i miejscach odpoczynku w Puszczy Bukowej. Na głazach umieszczona została inskrypcja zawierająca informację turystyczną /m.in. nazwy zwyczajowe miejsc, dróg, nazwy miejscowości, kierunki oraz orientacyjną odległość wyrażoną w kilometrach/. Autorami treści inskrypcji są członkowie szczecińskiego Stowarzyszenia „Klub Kniejołaza". System kamiennych drogowskazów stanowi nawiązanie do przedwojennych metod identyfikacji ciekawych miejsc na obszarze Puszczy Bukowej. Jest również doskonałym przykładem możliwości wkomponowania oznakowania turystycznego w leśny krajobraz i dowodem na to, że takie ponadczasowe drogowskazy mogą stanowić wciąż doskonałą alternatywę dla multimedialnych aplikacji.  Pierwsze 10 głazów, wykonanych na zlecenie Nadleśnictwa Gryfino trafiło do Puszczy już w 2013 roku. Pozostałe 40 kamieni dotarło na miejsca docelowe jesienią ubiegłego roku. Ostatnie trzy – w lutym b.r.

Wśród trzech ostatnich głazów znalazł się również specjalny – pamiątkowy, który 16 lutego b.r. w obecności większości osób zaangażowanych w realizację tej części projektu posadowiony został w okolicach szczytu wzniesienia Bukowiec. Jest zwieńczeniem niełatwego w realizacji dzieła rozmieszczenia pozostałych 52 kamieni.

Pamiątkowy głaz na Bukowcu. Fot. Igor Szakowski

Mapy turystyczne, udostępnione dzięki uprzejmości autorów – Edwarda Zadorskiego oraz Edwarda Mich zawierają wyczerpującą informację przydatną w odkrywaniu piękna krajobrazu, przyrody i historii obszaru Puszczy Bukowej. Zaprezentowano na nich m.in. rozmieszczenie szlaków turystycznych, ciekawych miejsc historyczno-kulturowych, odwołania do nazw zwyczajowych i historycznych związanych z lokacjami na terenie Puszczy/.  

Mapa Szczecińskiego Parku Krajobrazowego Puszcza Bukowa autorstwa Edwarda Zadorskiego i Edwarda Mich

Uzupełnieniem infrastruktury turystycznej jest nowe wyposażenie miejsc postoju pojazdów oraz miejsc odpoczynku.

Nowe oblicze miejsca odpoczynku pod Bukowcem /dawniej Kamienne Krzesła/. Fot. Lidia Kmiecińska

Realizacja powyższych zamierzeń odbyła się dzięki wielostronnej współpracy partnerów projektu oraz miłośników Puszczy Bukowej. Działanie zrealizowano w ramach projektu „Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 parkach krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych – Etap I" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013. Beneficjentem głównym i wnioskodawcą było Województwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski-Zespół Parków Krajobrazowych Województwa  Zachodniopomorskiego. Realizacja projektu rozpoczęła się w drugiej połowie 2015 r i została zakończona z dniem 31 grudnia 2015 r.

Więcej o projekcie i jego efektach rzeczowych