Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Krzywy las zyska nowe życie

List intencyjny w sprawie rewitalizacji pomnika przyrody Krzywy Las

Dokument podpisany 30 lipca b.r. w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino stanowi pierwszy, formalny krok na drodze do realizacji projektu rewitalizacji jednej z najciekawszych atrakcji przyrodniczych i turystycznych na mapie Polski.

Uroczyste złożenie podpisów przez Mieczysława Sawaryna - Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino oraz Ryszarda Brygmana - Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino odbyło się w obecności przedstawiciela Partnera Strategicznego projektu Sylwestra Chruszcza - Dyrektora Zespołu Elektrowni Dolna Odra. Partnerem Strategicznym projektu jest Polska Grupa Energetyczna i Fundacja PGE.

Celem rewitalizacji jest wyeksponowanie najpiękniejszych fragmentów Krzywego Lasu, wzmocnienie udostępnienia turystycznego poprzez wykonanie ścieżek spacerowych, parkingu i dodatkowej infrastruktury turystycznej.

Jednym z istotnych elementów projektu jest również założenie dwóch 10 arowych powierzchni zastępczych dla starzejącego się już drzewostanu Krzywego lasu. Na powierzchniach prowadzone będą próby odtworzenia krzywizn drzew, poprzez naśladowanie sposobów, jakie wykorzystali protoplaści tworzący niegdyś ten niezwykły dziś pomnik przyrody. Drugim z planowanych sposobów będzie wysianie nasion pozyskanych z drzew Krzywego Lasu i obserwacja ewentualnych powtórzeń cech u potomstwa.

To niezbędne w celu zachowania tej niezwykłej atrakcji. Z uwagi na wiek oraz genezę powstania niektóre spośród rosnących tu drzew wykazują obecnie tendencję do zamierania. To naturalny proces. Drzewostan tworzący Krzywy las jest więc na bieżąco przeglądany pod kątem stanu zdrowotnego. Obumarłe drzewa lub ich fragmenty mogą bowiem stanowić zagrożenie dla gości odwiedzających obiekt. W przypadku zaobserwowania zagrożenia drzewa takie lub ich fragmenty (wierzchołki, konary) są usuwane i pozostawiane do naturalnego rozkładu. Jest to zgodne z ustawą o ochronie przyrody, której art. 45 ust. 2 pkt 4 mówi o możliwości ingerencji w pomnik przyrody w sytuacji gdy stanowi on zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Pośród osobliwych sosen rosnących na terenie Krzywego lasu odnaleźć możemy także „zakrzywione” odziomki pni, pozostawione z uwagi na swoiste deformacje. Na każdym z nich widoczne są bowiem ślady, mówiące o sposobie, w jaki powstały pałąkowate wygięcia.

Patrząc zatem przezornie w przyszłość działamy, aby osobliwe krzywizny pni, które powstaną w następnym pokoleniu młodych drzew mogły cieszyć miłośników tej atrakcji tak jak dotychczas. A może... czynione eksperymenty odwrócą hipotezy o celowej działalności człowieka dając pierwszeństwo snutym niekiedy podejrzeniom o istnieniu w tej lokalizacji tajemniczego miejsca mocy. Zobaczymy…:-)

Powierzchniowy pomnik przyrody „Krzywy las” zlokalizowany w Nadleśnictwie Gryfino to skupisko osobliwie zdeformowanych sosen, których wiek szacowny jest na około 80-90 lat. Pomimo wielu prób ustalenia historii jego powstania dziś nadal posługujemy się wyłącznie hipotezami i domysłami. Z dużym prawdopodobieństwem uznać można, że specyficzne wygięcia pni zostały zainicjowane ręką człowieka, który poprzez odpowiednie metody ich formowania osiągnął ten wyjątkowy kształt. Twórcom przyświecał z pewnością zamysł wykorzystania takich nietypowych półfabrykatów do produkcji przedmiotów codziennego użytku. Jakich? Dziś trudno to wskazać. Być może były to elementy mebli, na które składają się fantazyjnie wyprofilowane łuki. A może takich elementów używano do produkcji sań rogatych, popularnych w XIX wieku, których to, jak kiedyś zasugerował jeden z mieszkańców mała wytwórnia zlokalizowana była w tutejszych okolicach.

Więcej o genezie powstania Krzywego Lasu pisaliśmy tu

Przypominamy Państwu ciekawostkę sprzed kilku lat. KRZYWY LAS W 3 D. Projekt przeprowadzony został w 2013 roku przez dr inż. Pawła Strzelińskiego i prof. dr hab. Macieja Skorupskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, którzy zeskanowali cały teren naziemnym skanerem laserowym. Na tej podstawie wykonana została animacja (źródło Kadex):