Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne Nadleśnictwa Gryfino

Dominującymi typami siedlisk w Nadleśnictwie Gryfino są siedliska lasowe (ponad 75 %), czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych /buk, dąb, klon, lipa itp./ 17 % stanowią siedliska borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych /głównie sosna/. Pozostałą powierzchnię nadleśnictwa /8 %/ – olsy, łęgi czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Foto Lidia Kmiecińska

Najliczniej reprezentowanym gatunkiem lasotwórczym w drzewostanach nadleśnictwa jest sosna pospolita /43 % udziału/. Udział buka zwyczajnego wynosi ponad 28 %, a dębu szypułkowego i bezszypułkowego ponad 10 %.

Średnia zasobność drzewostanów wynosi obecnie ok. 323 metrów sześciennych/ha, średni wiek – 76 lat, a bieżący przyrost 102,20 metrów sześciennych/ha/10 lat; /10,22 metrów sześciennych/ha/1 rok/.

"Morze" buka - wzniesienie Bukowiec w  Puszczy Bukowej. Foto Lidia Kmiecińska